Etäluettavat vesimittarit tuovat älyä ja tarkkuutta vedenmittaukseen

Ultraäänimittarit helpottavat niin vesilaitoksen kuin sen asiakkaiden arkea, kun mittaritiedot kulkevat digitaalisesti kulutuspaikasta vesilaitokselle ja laskutukseen. Kuusamo näyttää mallia.

Kuusamossa on käynnissä laajamittainen uusien vesimittareiden asennus.

– Saamme yhden työvaiheen pois, kun etäluettu vesimittarin lukema tulee suoraan järjestelmiimme, Kuusamon energia- ja vesiosuuskunta EVOn verkostopäällikkö Kimmo Viinikka kiteyttää.

Mittareiden etäluenta on iso parannus verrattuna perinteiseen mittaukseen, jossa asiakas ilmoitti mittarilukeman yhtiölle. Mittarilukemien oikeellisuus kärsi inhimillisten virheiden myötä. Vielä työläämpi oli itseluentaa edeltänyt vaihe, kun vesilaitoksen väki kiersi paikan päällä lukemassa mittarit itse.

EVO vaihdattaa Rukan tunturialueella etäluettavia vesimittareita, jotka toimivat langattomassa radioverkossa (LoRa eli Long Range -verkko). Kaikki toimialueen vesimittarit on tarkoitus vaihtaa etäluentaan vuoteen 2023 mennessä. Tällöin niiden tietoja voidaan hyödyntää verkostonhallinnassa.

Hanke on erinomainen esimerkki siitä, mitä hyötyä esineiden internetistä (IoT) voi parhaimmillaan olla.

Pohjoisemmassa Suomessa vesimittarit on jo uusittu

Rukalla on vaihdettu jo suurin osa mittareista etäluentaan. Tänä vuonna vaihtoja tehtiin pääosin toukokuussa Rukan matkailusesonkien hiljaisessa vaiheessa. Mökkiväkeä ei juuri tarvinnut häiritä.

Rukan jälkeen siirrytään Kuusamon keskustaan, jossa on valtaosa EVOn vesimittareista. Onnisen Infra-yksikön myyntipäällikkö Risto Ronkainen Oulusta sanoo, että vesilaitoksille juuri mittareiden massavaihto on järkevin ratkaisu.

– Mittarien vaihtoprosessia on turha pitkittää. Massavaihdolla saadaan etäluennan edut heti hyödyksi. Pohjoisemman Suomen vesilaitokset ovat ylipäätään etäluennan edelläkävijöitä. Ensimmäiset vesimittareiden massavaihdot tehtiin Kuusamon lisäksi Limingassa, Seinäjoella ja Kokkolassa. Ultraäänimittarit ovat myös tarkempia kuin vanhat siipipyörämittarit. Ne ovat lisäksi asennusasentovapaita ja sen vuoksi helppoja ahtaissa paikoissa asennettaessa.

Ultraäänivesimittari välittää tietoa ja hälyttää vioista

Ronkainen kertoo, että etäluettavista vesimittareista saa LoRa-verkon kautta hälytyksiä esimerkiksi vuodosta, jäätymisestä ja putkirikosta. Tieto mahdollisesta viasta menee sekä vesilaitokselle että loppukäyttäjälle.

Ultraäänimittarin paristo kestää jopa 16 vuotta silloin, kun mittari lähettää lukeman vesilaitokselle kerran vuorokaudessa. Mittaussykliä voidaan muuttaa asiakkaan toiveiden mukaiseksi LoRa-verkon kautta.

Rukalle asennetut mittarit ovat Axioman komposiitti W1 -ultraäänivesimittareita.

– W1-mittari aktivoi itsensä, kun sen läpi menee kymmenen litraa vettä. Sen jälkeen mittarin tiedot lähtevät automaattisesti vesilaitokselle LoRan kautta, Viinikka kertoo.

Vaikka etäluettava vesimittari on kalliimpi investointina kuin perinteiset mittarit, on mittarivaihto Viinikan mukaan vesilaitokselle järki-investointi. Laskutusautomatiikka vähentää olennaisesti vesilaitoksen rutiinityötä.

Etäluettavien mittareiden massavaihdossa Kuusamon EVO hyödynsi kempeleläisen VMH Kalibro Oy:n asennuspalvelua. Yrityksellä on kokemusta kymmenien tuhansien vesimittareiden vaihtamisesta ympäri Suomen ja pitkä historia niiden mittaustarkkuuden varmentamisessa.

VMH Kalibron tekninen johtaja Tuomo Mäkipörhölä toteaakin, että veden mittauksessa on menossa vesilaitosten kannalta suurin mullistus kymmeniin vuosiin, ja uusi mittaustekniikka vaatii uudenlaista osaamista myös mittareiden asentamisessa.

Vesimittarin etäluenta pitää asiakkaan ajan tasalla

Rukan mökkejä vuokrataan ympäri maailman. Moni omistaja vierailee mökillään vain harvoin, joten laskutus- ja kulutustiedot voivat vanhentua. Arviolaskutus voi mennä pieleen, mutta etäluettavuus pitää ajan tasalla.

– Etäluenta helpottaa myös palvelujen kehittämistä. Saamme mittareista kulutustietoa, jota voimme verrata pumpattuun vesimäärään. Jos jollakin alueella olisi iso ero tuotetun ja kulutetun vesimäärän välillä, voisi löytyä vuotopaikka, Viinikka huomauttaa.

Reaaliaikaiseen vedenmittaukseen siirtyminen on nykypäivää. Vedestä laskutetaan sen mukaan, paljonko vettä on kulunut edellisenä kautena.

– Etäluennan ansiosta asiakas pystyy kätevästi seuraamaan omaa kulutustaan – ja korjaamaan sitä, jos tarvetta on, Viinikka lopettaa.

Teksti: Hannu Kaskinen
Kuva: Jonna Kalliomäki

Artikkeli on julkaistu alun perin Onninen-lehdessä 2-2020

Tutustu tuotteisiin