Putkistojen testaus ilmanpaineella yleistyy

Vesilaitteistojen tiiviyttä voidaan tutkia paineistamalla järjestelmä joko vedellä tai ilmalla.

Vesilaitteistojen tiiviys on aina varmistettava painetestillä ennen käyttöönottoa, ja lopullinen painetesti tulee tehdä putkistossa virtaavan aineen mukaan. Putkistojen painetestejä on Suomessa tehty pääasiallisesti vedenpaineella. Ilmanpaineella testaaminen on kuitenkin hyvä vaihtoehto ennen lopullista testausta. Se sopii erityisesti suuriin asuntokohteisiin, joissa vedellä testaamisen seurauksena voi putkiston johonkin osaan jäädä pitkäksikin aikaa vettä seisomaan.

Ilmanpainetestauksen etu onkin, että sen avulla voidaan välttää järjestelmään seisomaan jäävän veden ja legionellabakteeriin liittyvät riskit. Lisäksi pystytään estämään myös vedestä aiheutuvat pakkas- ja vesivahingot.
Tähän saakka vuodonilmaisuun on ilmanpainetestauksessa käytetty Suomessa esimerkiksi Fairy–vesiseosta, jota on ruiskutettu liittimen päälle. Nyt käytettävissä on myös akustinen vuodonilmaisin. Oli menetelmä mikä tahansa, on tärkeää huomioida, että ilmanpaine ei saa testauksessa kasvaa valmistajan suosituksia suuremmaksi turvallisuussyistä.

Testaus ilmanpaineella yleistynyt Hollannissa

Ilmanpainetestaus on turvallinen tapa, kun se on hyvin ohjeistettu. Euroopasta löytyy hyvää käyttökokemusta. Hollannissa vesiputkien testaus ilmapaineella on yleistynyt vähitellen viimeisen parinkymmenen vuoden aikana. Tähän on vaikuttanut rakennusten koon kasvaminen. Suurilla talotyömailla putkistojen viikoittainen huuhtominen vedellä on hankalaa. Rakennuksen kannalta on turvallisempaa ja hygieenisempää, jos vettä ei tarvitse käyttää.

Ilmanpaineella testaamista voidaan tehdä yhdessä rakennuksen osassa kerrallaan. Tämä säästää aikaa. Viikoittaiset huuhtomiset jäävät pois, eikä ilmakuplia tarvitse poistaa vedestä. Hollannissa onkin laadittu kunnon ohjeistuksia ilmanpaineella testaamiseen. Näin varmistetaan turvallisuus. Aiemmin testejä suoritettiin ilman kunnon ohjeistuksia, jolloin on riski liian suuren ilmanpaineen käyttöön testin yhteydessä.

Uusien, ilmanpaineella testaamista koskevien ohjeiden mukaan asentajien on Hollannissa suoritettava testit kahdella painetasolla. Ensin testataan 0,15 baarin paineella ja liitäntöjen tiiviydestä varmistuttuaan vielä uudestaan 3 baarin paineella paineenkestävyyden toteamiseksi.

Ilmanpainetestauksella vältetään vedelle altistuminen tuotannossa

Tanskalainen valmiita kylpyhuonemoduuleja tuottava yritys Modulbad on puolestaan testannut tuotteitaan ilmanpaineella jo 30 vuotta osana laadunvalvontaprosessiaan. Jokainen yrityksen tuottama moduuli tarkastetaan järjestelmällisesti vuotojen varalta. Tällä halutaan välttää vedelle altistuminen tuotannon aikana, mikä voi vahingoittaa maalipintaa, laattoja tai putkia. Ilmanpaineella testaamisella varmistetaan, että kopit ovat toimitettaessa täysin puhtaita ja kuivia. Lisäksi testataan, ettei putkilla ole jäätymisvaaraa varastoinnin aikana.