Näin valitset oikean jätevesijärjestelmän kotiin tai vapaa-ajan asuntoon

Kiinteistökohtaisia jätevesiratkaisuja käytetään rakennuksissa, joita ei ole liitetty kunnalliseen viemäriverkostoon. Tyypillisesti tällaisia ovat esimerkiksi vapaa-ajan asunnot ja haja-asutusalueella sijaitsevat pientalot. Lue Uponorin tuotepäällikön vinkit usein kysyttyihin kysymyksiin.

Jätevesijärjestelmä valitaan kiinteistössä syntyvän jäteveden ja asumisen toivotun varustetason perusteella. On myös huomioitava jätevesiasetuksen vaatimukset ja paikalliset kaava- sekä ympäristönsuojelumääräykset. Laadukas, nykyaikainen ja toimintavarma jätevesijärjestelmä nostaa kiinteistön arvoa, parantaa asumismukavuutta, pitää kiinteistön hygieniatason korkeana ja kaivoveden puhtaana sekä estää lähivesistöjen rehevöitymistä. Siksi ei ole yhdentekevää, millainen jätevesiratkaisu valitaan.

Mitä kiinteistökohtaisen jätevesijärjestelmän valinnassa ja asennuksessa olisi hyvä ottaa huomioon, Uponor Infra Oy:n tuotepäällikkö Jyrki Löppönen?

1. Miten lainsäädäntö vaikuttaa mökin jätevesijärjestelmien valintaan?

Jätevesijärjestelmän rakentaminen on luvanvaraista, olipa kyseessä sitten omakotitalo tai vapaa-ajan asunto. Uudiskohteissa jätevesisuunnitelma vaaditaan rakennuslupahakemuksen liitteeksi. Saneerauskohteessa vaaditaan toimenpidelupa, jonka liitteenä tulee olla jätevesisuunnitelma. Lupa-asian käsittelee kyseinen kunta.
Suunnitelma on siis tehtävä aina, ellei kyseessä ole niin sanottu kantovesikohde. Koska jokainen tontti on erilainen, on suunnittelijan hyvä käydä paikan päällä tutustumassa kiinteistöön.
Suunnitelmissa tulee huomioida ympäristölainsäädäntö, eli ympäristönsuojelulaki, jätevesiasetus ja kuntien omat määräykset.

Ennen jätevesijärjestelmän hankkimista kannattaa miettiä, mikä on mökin toivottu varustetaso nyt ja tulevaisuudessa esimerkiksi vedenhankinnan osalta.

Uuden jätevesiasetuksen mukaisesti ranta- ja pohjavesialueella on käytännössä tiukemmat puhdistusvaatimukset kuin kuivan maan kohteilla. Paikallisen kunnan verkkosivuilta löytyy lisätietoa jätevedenkäsittelystä.

2. Mitä on otettava huomioon ennen jätevesijärjestelmän valintaa?

Kannattaa miettiä, mikä on mökin toivottu varustetaso nyt ja tulevaisuudessa esimerkiksi vedenhankinnan osalta. Kannetaanko vesi sisään? Onko käytössä saunan kesävesipumppu vai oikea paineellinen vesijärjestelmä? Tuottaako lämmintä vettä varaaja vai pata? Onko mökillä suihku tai pesukoneita? Mikä on käymäläratkaisu, vesi-WC vai kuivakäymälä? Jos on vesi-WC, onko sille viemäri omalla putkella?
Kaikki nämä vaikuttavat järjestelmän valintaan.

3. Mikä on ympäristötietoisen valinta kakkoskodin jätevesijärjestelmäksi?

Esimerkiksi harmaavesisuodatin, jonka avulla ravinteet saadaan palautettua takaisin ympäristöön. Harmaavesisuodatin voidaan asentaa maahan, osittain maan alle tai maan päälle tontista riippuen. Harmaavesisuodattimen viemäri kannattaa asentaa lähelle maanpintaa ja tarvittaessa eristää. Se helpottaa järjestelmän huoltoa, kuten esimerkiksi harmaavesisuodattimen turpeen vaihtamista. Myös sopiva purkupaikka on helpompi löytää, kun viemäri ei ole liian syvällä. Sama pätee moniin muihinkin jätevesijärjestelmiin.

Jos mökillä on kuivakäymälä ja harmaavesisuodatin, ei lokatyhjennystä tarvita. Suodatinturpeen voi kierrättää itse käyttämällä sitä tontilla maanparannusaineena. Valmis harmaavesisuodatinpaketti sisältää suodatinturpeet ja tarvikkeet. Talvikäyttöä varten on lisävarusteena saatavissa talvivarustepaketti. Se sisältää sisäpuolisen lämmöneristeen ja itsesäätyvän lämmityskaapelin.

4. Mikä on jätevesijärjestelmien kestosuosikki?

Panospuhdistamo kaikille asumajätevesille on kompakti ratkaisu omakotitaloihin sekä uudis- että saneerauskohteissa.
Rannan läheisyydessä sijaitsevissa vapaa-ajan asunnoissa kaksoisviemäröinti on suosittu ratkaisu. Kaksoisviemäröinnissä WC-vedet johdetaan umpisäiliöön ja harmaat vedet puhdistetaan harmaavesisuodattimessa. Tyhjennyskustannusten vuoksi kaikkia jätevesiä ei kannata johtaa umpisäiliöön.
Umpisäiliön asennuksessa kannattaa huomioida oikea asennussyvyys, kaivannon salaojitus ja sopiva sijainti lokatyhjennyksiä varten.

5. Mitä tulisi huomioida maapuhdistamoa suunniteltaessa?

Suunnittelijan on selvitettävä, soveltuuko tontti maahan imeytykseen vai onko maasuodattamo parempi vaihtoehto. Imeyttämö soveltuu vain hiekka- ja soramaille. Maasuodattamo voidaan rakentaa myös tiiviiseen maaperään, kuten esimerkiksi savimaalle.
Maapuhdistamoiden yhteydessä jätevesisuunnittelun merkitys korostuu. On otettava huomioon muun muassa korkeuserot, maalajit ja suojaetäisyydet muun muassa talousvesikaivoihin.

6. Milloin jätevesijärjestelmiä tyypillisesti mietitään uusiksi?

Silloin kun saneerauskohteessa suunnitellaan vesi- ja viemärijärjestelmien uusimista, salaoja- ja sadevesiremonttia tai piharemonttia. Kun kaivuri on pihalla, voi samassa yhteydessä kätevästi laittaa mökin ulkopuoliset putkistotkin kuntoon.

7. Mistä ammattilainen löytää tietoa jätevesijärjestelmien asentamisesta?

Uponorin yhteistyökumppaniverkostosta, jälleenmyyjiltä ja kunnasta. Lisäksi Uponorin Jäteveden valinta-apuri neuvoo netissä.

Juttu julkaistu alun perin Onninen-lehdessä 4/21