Om Onninen

Onninen erbjuder ett heltäckande sortiment av produkter och servicehelheter till entreprenörer, industrin, aktörer inom infrastruktur samt återförsäljare. Vi är en stark partner för företagskunder och varuleverantörer tack vare ett landsomfattande försäljningsnätverk, en effektiv logistik och en kundupplevelse i flera kanaler. Vi har funnits i branschen sedan 1913. Vi sysselsätter cirka 1 200 medarbetare i Finland och i vårt nätverk av verksamhetsställen ingår 58 Onninen Express-butiker eller andra försäljningsställen.

Onninen är en del av K-gruppens internationella affärsområde för byggvaror och teknisk handel. Vi handlar med byggvaror och fastighetsteknik i åtta länder och sysselsätter tillsammans med K-köpmännen internationellt cirka 17 000 branschproffs. Affärsområdets detaljförsäljning uppgick till 5,2 miljarder euro 2019.