Kablar

Tillgänglighet
Varumärke
Miljömärkning
Ursprungsmärkningar
Hållbarhet
Nya produkter
Visa arkiverade produkter

Kaapelit

Kaapelit ovat olennainen osa sähkönsiirtoa, asennustöitä sekä tietoverkkoa. Kaapeleita valmistetaan eri eristemateriaaleilla ja eri johdinmateriaaleilla. Yleisimmät johdinmateriaalit ovat kupari ja alumiini. Johdineriste vaihtelee paljon käyttötarkoituksen mukaan. Eristemateriaaleja ovat PVC, PE, Kumi, Polyolefiini, Polytetrafluorieteeni eli teflon. Tulipalotilanteissa halogeeniton kaapeli vapauttaa PVC-kaapeleita vähemmän myrkyllisiä ja syövyttäviä savukaasuja. Ne ovat paloa levittämättömiä, ja niiden savunmuodostus on vähäistä. Rakennustuoteasetus EU 305/2011 eli CPR luokittelee kaapelit paloturvallisuuden mukaisesti. Kaapelit luokitellaan seitsemään eri palokäyttäytymisen suoritusluokkaan (Aca-Fca), joissa on jokaisessa kolme alaluokkaa (s savunmuodostusta, d palavien pisaroiden muodostusta ja a happamuutta varten). CPR -luokitukset löytyvät Onniselta tuotenimistä sekä teknisistä ominaisuuksista.

Avojohdot, maadoituskuparit ja harusköydet

Sähkönsiirtolinja ja ilmajohto rakennetaan yleensä eristämättömillä paljailla johtimilla, joista Onnisen valikoimassa yleisimmät tyypit ovat teräsalumiinijohdin, seosalumiinijohdin tai alumiinijohdin. Johdin koostuu yhteen kerratuista metallilangoista, esimerkiksi teräsvahvisteisessa alumiinijohtimessa on teräslangoista kerrattu sydän jonka päälle on kerrattu alumiinilankoja. Ilmajohto voidaan rakentaa myös päällystetyillä PAS-johtimilla, kuten BLL -johtimilla. Päällystetyssä johtimessa on metallisen johtimen päällä muovipäällyste. Paljas päällystämätön kuparijohdin soveltuu rakennusten maadoitusjohtimeksi tai maadoituselekrodiksi. Pelkistä sinkityistä teräslangoista koostuvaa teräsköyttä käytetään mekaanisessa tuennassa, esim. puupylvään harusköysi. Jomppiköysiä käytetään kytkentäkaapeleina päällystettyjen avojohtimien yhteydessä.

Tiedonsiirtokaapelit

Tiedonsiirtokaapelit ovat tärkeä osa kiinteistöjä. Kaapeloinnilla voidaan vaikuttaa asumismukavuuteen sekä turvallisuuteen. Informaation välittäminen kiinteistöissä on tärkeää niin työpaikoilla kuin kotonakin. Tiedonsiirtokaapeloinnit mahdollistavat monenlaisia järjestelmiä mm. tietoliikenne-, paloilmoitin-, antenni-, kulunvalvonta- ja erilaisia äänentoistojärjestelmiä. Kaapeleiden ominaisuudet ovat vuosi vuodelta kehittyneet, tämä kehitys mahdollistaa entistä nopeammat tietoliikenneyhteydet ja paremman paloturvallisuuden.

Tiedonsiirtokaapeleita käytetään myös runko- ja taajamaverkoissa. Ulkoasennukseen tarkoitettujen tiedonsiirtokaapeleiden rakenteet vaihtelevat käyttötarkoituksen mukaan. Laajasta valikoimasta löytyy ulkokaapeleita erilaisiin asennustapoihin, erilaisilla ominaisuuksilla.

Onnisen kaapeleilla on CPR-luokitus, mikä helpottaa oikean kaapelin valinnan kohteeseen.

Asennusjohdot ja asennuskaapelit

Asennuskaapelit ovat keskeisiä tarvikkeita sähköasennustöissä. Asennuskaapelit siirtävät sähköä kohteen eri osiin ja niillä yhdistetään kytkimet, keskukset ja sähkölaitteet. Käytetyimpiä asennuskaapeleita on MMJ kaapeli. Saatavilla on sekä halogeenittomia kaapeleita sekä PVC – eristeisiä kaapeleita. Yleisimpiä asennusjohtoja ovat yksilankainen ML –johto, muutamalankainen MK –johto ja hienolankainen MKEM –johto. Kumikaapeli sopii mekaanista rasitusta vaativiin asennuksiin kuivissa, pölyisissä ja märissä kohteissa: kumikaapelit omaavat hyvä öljy- ja kemikaalikestävyyden. Asennustöitä nopeuttavat esijohdotetut putkijohdot. Kaapeleiden palokäyttäytymisestä kertova CPR -standardi löytyy tuotenimistä ja teknisistä tiedoista.

Voimakaapelit

Voimakaapelit sopivat kiinteään asennukseen sisällä ja ulkona. Voimakaapeleille yhteistä on se, että ne soveltuvat maa-asennuksiin ja useimmiten suurempien virtojen ja sähkötehojen siirtämiseen. Suomen 24 kV keskijänniteverkossa käytetään lähes yksinomaan AHXAMK-W tai AHXAMK-WP tyyppisiä kolmivaihekaapeleita. Näiden kaapeleiden rakenne muodostuu kolmesta yhteen kerratuista yksivaihekaapelista. Kaapelit ovat pitkittäis- ja poikittaissuuntaisesti vesitiiviitä ja soveltuvat erittäin hyvin maa-asennuksiin. 1 kV pienjännitejakeluverkon yleisimmin käytetty maakaapeli on tyypiltään AXMK, jossa yhteisen muovivaipan sisälle on kerrattu neljä sektorinmuotoista eristettyä vaihejohdinta. Kiinteistöjen sähkönsyötöissä käytetään yleensä 1 kV AMCMK tai MCMK -kaapeleita. Myös rakennuksissa käytettäviä voimakaapeleita koskevat palokäyttäytymismääräykset, joten oikean CPR -luokituksen valintaan tulee kiinnittää huomiota.

Kaapelit alan johtavilta valmistajilta:

  • REKA Kaapeli
  • Nexans
  • Prysmian, Draka
  • Ascable
  • Helkama

Onnisen omat merkit – Onnline ja Opal

Onnisen omista tuotemerkeistä löytyy kattava valikoima luotettavia kaapeleita kaikkiin tarpeisiin. Valikoimasta löytyy asennuskaapeleita ja -johtoja, putkijohtoja, maadoitus- ja kuparijohtimia, alumiinijohtimia, teräsalumiinijohtimia, jomppiköysiä, silikonijohtimia, polyuretaanikaapeleita, kaiutinjohtoja, tietoverkkokaapeleita, instrumentointikaapeleita sekä kumikaapeleita.

Oikeat kaapelit kaikkiin sähköasennustöihin löytyvät Onniselta. Yli 50 Express noutomyymälää palvelee ammattilaisasiakkaita ympäri Suomen. Onnisen Verkkokauppa on avoinna vuorokauden ympäri. Rekisteröidy verkkokaupan asiakkaaksi tästä. Tervetuloa tutustumaan!