Prislistor

november 2023

Ladda ned våra nyaste prislistor här. För att använda produkt- och prisdata behövs ett lämpligt program för VVS/El-entreprenadskalkyl. Före kopieringen kontrollera med programleverantören till vilken katalog datan skall kopieras. Priser MOMS 0 %.

Produktområde1. Produkter2.a Grundregister – priser2.b Grundregister – priser – bruksenhet
VVSOLPRODUOLAPRISOLBPRIS
ElOSPRODUOSAPRISOSBPRIS
VentilationOIPRODUOIAPRISOIBPRIS
KylOKPRODUOKAPRISOKBPRIS

EDI-uppdateringsfiler - dataformat

PositionFältLängd (decimal)Notera
1
Signum för raden
1
R
2
Produktområde
1
L, K, I, S
3 - 10
Produktkod
9
11
Åtgärd
1
2 = förändring
12 - 14
Språkkod
3
FIN, SWE
15 - 22
Dagen för ikraftträdande
8
CCYYMMDD (CCYY = år, MM = månad, DD = dag)
23 - 57
Universalnamn
35
58 - 92
Tekniskt namn
35
93 - 112
Alfabetisk sökning
20
113 - 119
Snabbkod
7
120 - 125
Rabattgrupp
6
126 - 128
Grundenhet
3
129 - 135
Enhetsvikt, kg
7(3)
136 - 142
Enhetsvolym, liter
7(3)
143 - 151
Mest använd förpackningsstorlek
9
152 - 160
Förpackningsstorlek 1
9(2)
1 = 000000100
161 - 165
Förpackningsstorlek 1 rabatt-%
5(2)
166 - 174
Förpackningsstorlek 2
9(2)
176 - 180
Förpackningsstorlek 2 rabatt-%
5(2)
180 - 188
Förpackningsstorlek 3
9(2)
189 - 193
Förpackningsstorlek 3 rabatt-%
5(2)
194 - 196
Skatteklass
3
197 - 198
Leveranstid veckor
2
199
Upplagring
1
V=upplagras. E=ej upplagras
200 - 219
EAN-kod
20
220 - 222
Bruksenhet
3
223 - 232
Bruksenhetsfaktor
9(4)
1 = 000010000
PositionFältLängd (decimal)Notera
1
Signum för raden
1
R
2
Produktområde
1
L, K, I, S
3 - 10
Produktkod
9
11 - 12
Prissort
2
01 = grossistpris
13 - 21
Bruttopris
9(2)
22 - 29
Dagen för ikrafträdande
8
30 - 35
Rabattgrupp
6
36 - 38
Grundenhet
3
39 - 42
Prissättningsenhet
4
43 - 51
Förpackningsstorlek 1
9(2)
1 = 000000100
52 - 56
Förpackningsstorlek 1 rabatt-%
5(2)
57 - 65
Förpackningsstorlek 2
9(2)
66 - 70
Förpackningsstorlek 2 rabatt-%
5(2)
71 - 79
Förpackningsstorlek 3
9(2)
80 - 84
Förpackningsstorlek 3 rabatt-%
5(2)
85 - 87
Bruksenhet
3
88 - 96
Bruksenhetsfaktor
9(4)
1 = 000010000
97
Upplagring
1
V=upplagras. E=ej upplagras
98 - 99
Leveranstid veckor
2
PositionFältLängd (decimal)Notera
1
Signum för raden
1
R
2
Produktområde
1
L, K, I, S
3 - 10
Produktkod
9
11 - 12
Prissort
2
01 = grossistpris
13 - 21
Bruksenhet bruttopris
9(2)
22 - 29
Dagen för ikrafträdande
8
30 - 35
Rabattgrupp
6
36 - 38
Grundenhet
3
39 - 42
Prissättningsenhet
4
43 - 51
Förpackningsstorlek 1
9(2)
1 = 000000100
52 - 56
Förpackningsstorlek 1 rabatt-%
5(2)
57 - 65
Förpackningsstorlek 2
9(2)
66 - 70
Förpackningsstorlek 2 rabatt-%
5(2)
71 - 79
Förpackningsstorlek 3
9(2)
80 - 84
Förpackningsstorlek 3 rabatt-%
5(2)
85 - 87
Bruksenhet
3
88 - 96
Bruksenhetsfaktor
9(4)
1 = 000010000
97
Upplagring
1
V=upplagras. E=ej upplagras
98 - 99
Leveranstid veckor
2