Ventilationsmätare

Tillgänglighet
Varumärke
Ursprungsmärkningar
Visa arkiverade produkter

Ilmanvaihdon toiminnan mittaaminen

Luotettavista ilmanvaihdon mittalaitteista on etua niin uusia järjestelmiä asennettaessa, kuin kartoittaessa vanhojen järjestelmien toimintaa ja kuntoa.

Ilmanvaihdon mittalaitteiden avulla voidaan varmistaa, että uusi ilmanvaihtojärjestelmä toimii suunnitellusti asennusympäristössä. Mittarilla on mahdollista kartoittaa myös vanhojen ilmanvaihtojärjestelmien toimintaa ja havaita mahdolliset laiteviat tai tukokset kanavistossa.

Esimerkiksi ilmavirtamittarin avulla voidaan tutkia tarkemmin ilman virtauksen ongelmia ilmastointijärjestelmissä, kuten rakennuksen ilmastointilaitteissa ja -kanavissa.

Ilmanlaatumittarit

Ilmanlaatumittareilla voidaan tutkia tarkasti, millainen ilmanlaatu vallitsevassa ympäristössä on. Laitteilla voidaan mitata esimerkiksi huoneilman hiilidioksidipitoisuutta tai muiden ihmisille haitallisten kaasujen esiintymistä ilmassa. Mittareiden avulla on helppo selvittää luotettavasti myös ilman lämpötila ja kosteustaso.

Muilla ilmanvaihdon mittareilla voidaan edellisten lisäksi tutkia myös muita ilmastointijärjestelmien ongelmia, kuten vuotoja.

Mittarin avulla laitevian jäljille

Mittarien avulla on mahdollista havaita sellaiset järjestelmä- ja laiteviat, joita on vaikea tunnistaa ja paikantaa silmämääräisesti. Esimerkiksi lämpömittarin avulla on helppo huomata paikalliset lämpötilapoikkeamat, jotka johtavat vian jäljille.

Laitevikoja voidaan tutkia myös esimerkiksi äänenpaineen mittareilla jotka mittaavat koneiden käyntiääniä. Äänenpaineen mittarin avulla saadaan myös tietoa mitattavan ympäristön äänitasosta.

Kosteusmittari havaitsee vuotopaikan

Kosteusmittarilla saadaan hyödyllistä tietoa esimerkiksi rakenteiden ja ympäristön kosteudesta ja kosteuseroista. Kosteusmittarin avulla on mahdollista havaita jo ennakoivasti mahdolliset kosteutta aiheuttavat vuotokohdat, sekä paikantaa kosteat alueet rakenteissa ja huoneistoissa.

Mittalaitteiden tarvikkeet

Onnisella on kattava valikoima tarvikkeita ilmanvaihdon mittalaitteille ja muille mittalaitteille. Valikoimaan kuuluu runsaasti erilaisia antureita, lähettimiä sekä muita tarvikkeita.

Sopivaa mittalaitetta valitessa voi harkita, tarvitseeko mittaustuloksia voida tallentaa suoraan koneelle tarkastusraporttia varten joko kaapelilla tai langattomasti. Onnisen valikoimasta löytyy runsailla ominaisuuksilla valmistettuja laitteita kovaan käyttöön, kuin myös yksinkertaisempia laitteita joilla voi tehdä luotettavia mittauksia tarpeen mukaan.

Mittalaitteilla energiansäästöä

Laadukkaan sisäilman merkitys on erityisesti korostunut viime vuosina. Tämän myötä myös mittareista on tullut aiempaa tärkeitä työkaluja. Mittareiden avulla voidaan varmistaa terveellinen hengitysilma sisätiloissa, ja toimivatko rakennuksen järjestelmät ja eristykset oikein. Mittareiden avulla voidaan myös säästää energiaa, kun varmistetaan että säädöt ovat optimaalisella tasolla eivätkä laitteet tee turhaan ylimääräistä työtä.

Onnisen kattavaan valikoimaan kuuluu mittalaitteet tunnetuimmilta laatubrändeiltä kuten:

Onnisen verkkokaupassa voi tehdä ostoksia juuri silloin kun se parhaiten sopii, ja tuotteet saapuvat perille nopealla toimituksella. Lisäksi Onninen Express -myymälämme palvelevat mielellään ja asiantuntevat myyjämme auttavat sopivan mittalaitteen valinnassa.

Ilmanvaihdon mittalaitteet

Mittarit ovat erinomaisia apuvälineitä sellaisten vikojen paikantamiseen ja tutkimiseen, joiden aistinvarainen havaitseminen on vaikeaa. Onniselta löytyy kattava valikoima tunnetuimpien brändien mittalaitteita, kuten ilmanlaatumittareita ja kosteusmittareita nopealla toimituksella.