BROEN FULL FLOW

Utvändig rördiameter anslutning 2
Utvändig rördiameter anslutning 1
Dimension anslutning 1
Anslutning 2
Anslutning 1
Dimension anslutning 2
Materialkvalitet
Material hus/kapsling/stomme
Visa arkiverade produkter
56 produkter
KULVENTIL FULL FLOW ZN 28x1 PRESS/UT LÅG
KULVENTIL FULL FLOW ZN 15X1/2 PRESS/UT LÅG
KULVENTIL FULL FLOW ZN 18X3/4 PRESS/UT LÅG
KULVENTIL FULL FLOW ZN 22x3/4 PRESS/UT LÅG
KULVENTIL FULL FLOW ZN 35x1 1/4 PRESS/UT LÅG
KULVENTIL FULL FLOW ZN 42x1 1/2 PUSISTUS/MT LÅG
KULVENTIL FULL FLOW ZN 54x2 PRESS/UT LÅG
KULVENTIL FULL FLOW ZN 15X1/2 PRESS/UT HÖG
KULVENTIL FULL FLOW ZN 18X3/4 PRESS/UT HÖG
KULVENTIL FULL FLOW ZN 22x3/4 PRESS/UT HÖG
KULVENTIL FULL FLOW ZN 28x1 PRESS/UT HÖG
KULVENTIL FULL FLOW ZN 35x1 1/4 PRESS/UT HÖG
KULVENTIL FULL FLOW ZN 42x1 1/2 PRESS/UT HÖG
KULVENTIL FULL FLOW ZN 54x2 PRESS/UT HÖG
KULVENTIL FULL FLOW ZN 3/8 IN/UT LÅG
KULVENTIL FULL FLOW ZN 1/2 IN/UT LÅG
KULVENTIL FULL FLOW ZN 3/4 IN/UT LÅG
KULVENTIL FULL FLOW ZN 1 IN/UT LÅG
KULVENTIL FULL FLOW ZN 1 1/4 IN/UT LÅG
KULVENTIL FULL FLOW ZN 1 1/2 IN/UT LÅG
KULVENTIL FULL FLOW ZN 2 IN/UT LÅG
KULVENTIL FULL FLOW ZN 3/8 IN/UT HÖG
KULVENTIL FULL FLOW ZN 1/2 IN/UT HÖG
KULVENTIL FULL FLOW ZN 3/4 IN/UT HÖG
KULVENTIL FULL FLOW ZN 1 IN/UT HÖG
KULVENTIL FULL FLOW ZN 1 1/4 IN/UT HÖG
KULVENTIL FULL FLOW ZN 1 1/2 IN/UT HÖG
KULVENTIL FULL FLOW ZN 2 IN/UT HÖG
KULVENTIL FULL FLOW ROSTFRITT 15X1/2 PRESS/UT LÅG
KULVENTIL FULL FLOW ROSTFRITT 18X3/4 PRESS/UT LÅG
KULVENTIL FULL FLOW ROSTFRITT 22x3/4 PRESS/UT LÅG
KULVENTIL FULL FLOW ROSTFRITT 28x1 PRESS/UT LÅG
KULVENTIL FULL FLOW ROSTFRITT 35x1 1/4 PRESS/UT LÅG
KULVENTIL FULL FLOW ROSTFRITT 42x1 1/2 PRESS/UK LÅG
KULVENTIL FULL FLOW ROSTFRITT 54x2 PRESS/UT LÅG
KULVENTIL FULL FLOW ROSTFRITT 15X1/2 PRESS/UT HÖG
KULVENTIL FULL FLOW ROSTFRITT 18X3/4 PRESS/UT HÖG
KULVENTIL FULL FLOW ROSTFRITT 22x3/4 PRESS/UT HÖG
KULVENTIL FULL FLOW ROSTFRITT 28x1 PRESS/UT HÖG
KULVENTIL FULL FLOW ROSTFRITT 35x1 1/4 PRESS/UT HÖG
KULVENTIL FULL FLOW ROSTFRITT 42x1 1/2 PRESS/UT HÖG
KULVENTIL FULL FLOW ROSTFRITT 54x2 PRESS/UT HÖG
KULVENTIL FULL FLOW ROSTFRITT 3/8 IN/UT LÅG
KULVENTIL FULL FLOW ROSTFRITT 1/2 IN/UT LÅG
KULVENTIL FULL FLOW ROSTFRITT 3/4 IN/UT LÅG
KULVENTIL FULL FLOW ROSTFRITT 1 IN/UT LÅG
KULVENTIL FULL FLOW ROSTFRITT 1 1/4 IN/UT LÅG
KULVENTIL FULL FLOW ROSTFRITT 1 1/2 IN/UT LÅG