FILTER PARTNER OY

Visa arkiverade produkter
Kategori
Filterelementmaterial
Filterklass
Material hus/kapsling/stomme
Filtertyp
Modell/Utförande
86 produkter
PÅSFILTER ePM10 60 592x287x360-6-M5-SYNT-MU
PÅSFILTER ePM10 60 592x490x360-6-M5-SYNT-MU
PÅSFILTER ePM10 60 592x592x360-6-M5-SYNT-MU
PÅSFILTER ePM10 60 592x592x500-6-M5-SYNT-MU
PÅSFILTER ePM10 60 490x592x500-6-M5-SYNT-MU
PÅSFILTER ePM2,5 70 592x592x600-8-F7-SYNT-MU
PÅSFILTER ePM2,5 70 592x287x360-8-F7-SYNT-MU
PÅSFILTER ePM2,5 70 287x592x600-4-F7-SYNT-MU
PÅSFILTER ePM1 85 592x490x535-8-F9-NANO-MU
PÅSFILTER ePM10 60 592x592x600-6-M5-SYNT-MU
PÅSFILTER ePM10 60 592x592x500-8-M5-SYNT-MU
PÅSFILTER ePM10 60 592x592x600-8-M5-SYNT-MU
PÅSFILTER ePM10 60 592x287x500-6-M5-SYNT-MU
PÅSFILTER ePM10 60 592x287x600-6-M5-SYNT-MU
PÅSFILTER ePM10 60 287x592x360-3-M5-SYNT-MU
PÅSFILTER ePM10 60 287x592x500-3-M5-SYNT-MU
PÅSFILTER ePM10 60 287x592x600-3-M5-SYNT-MU
PÅSFILTER ePM10 60 490x490x360-6-M5-SYNT-MU
PÅSFILTER ePM10 60 490x490x500-6-M5-SYNT-MU
PÅSFILTER ePM10 60 490x490x600-6-M5-SYNT-MU
PÅSFILTER ePM10 60 490x592x360-6-M5-SYNT-MU
PÅSFILTER ePM10 60 490x592x600-6-M5-SYNT-MU
PÅSFILTER ePM10 60 592x490x500-6-M5-SYNT-MU
PÅSFILTER ePM10 60 592x490x600-6-M5-SYNT-MU
PÅSFILTER ePM10 60 287x892x360-3-M5-SYNT-MU
PÅSFILTER ePM10 60 287x892x500-3-M5-SYNT-MU
PÅSFILTER ePM10 60 287x892x600-3-M5-SYNT-MU
PÅSFILTER ePM10 60 592x892x360-6-M5-SYNT-MU
PÅSFILTER ePM10 60 592x892x500-6-M5-SYNT-MU
PÅSFILTER ePM10 60 592x892x600-6-M5-SYNT-MU
PÅSFILTER ePM2,5 70 592x592x360-8-F7-SYNT-MU
PÅSFILTER ePM2,5 70 592x592x500-8-F7-SYNT-MU
PÅSFILTER ePM2,5 70 592x592x500-10-F7-SYNT-MU
PÅSFILTER ePM2,5 70 592x592x600-10-F7-SYNT-MU
PÅSFILTER ePM2,5 70 592x287x500-8-F7-SYNT-MU
PÅSFILTER ePM2,5 70 592x287x600-8-F7-SYNT-MU
PÅSFILTER ePM2,5 70 287x592x360-4-F7-SYNT-MU
PÅSFILTER ePM2,5 70 287x592x500-4-F7-SYNT-MU
PÅSFILTER ePM2,5 70 490x490x360-6-F7-SYNT-MU
PÅSFILTER ePM2,5 70 490x490x500-6-F7-SYNT-MU
PÅSFILTER ePM2,5 70 490x490x600-6-F7-SYNT-MU
PÅSFILTER ePM2,5 70 490x592x360-6-F7-SYNT-MU
PÅSFILTER ePM2,5 70 490x592x500-6-F7-SYNT-MU
PÅSFILTER ePM2,5 70 490x592x600-6-F7-SYNT-MU
PÅSFILTER ePM2,5 70 592x490x360-8-F7-SYNT-MU
PÅSFILTER ePM2,5 70 592x490x500-8-F7-SYNT-MU
PÅSFILTER ePM2,5 70 592x490x600-8-F7-SYNT-MU
PÅSFILTER ePM2,5 70 287x892x360-4-F7-SYNT-MU