HUBA CONTROL

Analog utgång 0 V ... 5 V
Analog utgång 0 V ... 2 V
Omgivningstemperatur
Processtemperatur
Analog utgång 2V … 10 V
Analog utgång 4mA…20 mA
Analog utgång 0 mA…20 mA
Analog utgång 0 V … 10 V
Visa arkiverade produkter
1 produkter
DIFFERENSTRYCKGIVARE LCDB AREA 300/500/1000 PA