Tillgänglighet
Utsignal
Kapslingsklass (IP)
Mätmetod
Material hus/kapsling/stomme
Läsbar
Längd kabel
Med display
Insticksensor längd
Material elektrodstav
Typ av tillbehör/reservdel
Visa arkiverade produkter
20 produkter
VÄTKENIVÅVAKT M1H HÖGNIVÅLARM 76MM
VÄTKENIVÅVAKT M1H HÖGNIVÅLARM 76MM
Produktkod
2701436
I lager
VÄTKENIVÅVAKT 2 H
VÄTKENIVÅVAKT 2 H
Produktkod
2701425
I lager
VÄTKENIVÅVAKT 1 H
VÄTKENIVÅVAKT 1 H
Produktkod
2701424
I lager
VÄTKENIVÅVAKT M2H PUMPKONTROLL FYLLING
VÄTKENIVÅVAKT M2H PUMPKONTROLL FYLLING
Produktkod
2701439
I lager
VÄTKENIVÅVAKT 3 H
VÄTKENIVÅVAKT 3 H
Produktkod
2701426
I lager
NIVÅVIPPA KARI M2HA (10M KABEL)
NIVÅVIPPA KARI M2HA (10M KABEL)
Produktkod
4564065
I lager
NIVÅVIPPA KARI 3Y (10M KABEL)
NIVÅVIPPA KARI 3Y (10M KABEL)
Produktkod
AAO967
I lager
VÄTKENIVÅVAKT M1L UNDRENIVOLARM
VÄTKENIVÅVAKT M1L UNDRENIVOLARM
Produktkod
2701437
I lager
NIVÅVIPPA KARI M1HAG (10M KABEL)
NIVÅVIPPA KARI M1HAG (10M KABEL)
Produktkod
4564061
I lager
KONTROLLRELÄ EL-22 PUMPAUTOMATIK OCH ALARM
VÄTKENIVÅVAKT 2 L
VÄTKENIVÅVAKT 2 L
Produktkod
2701431
I lager
VÄTKENIVÅVAKT M2L PUMPKONTROLL FYLLING
VÄTKENIVÅVAKT 1 L
VÄTKENIVÅVAKT 1 L
Produktkod
2701430
I lager
PEL ELEKROD PEL
PEL ELEKROD PEL
Produktkod
2701444
I lager
VÄTKENIVÅVAKT M1C, VÄXLANDE KONTAKT
VÄTKENIVÅVAKT 1C, VÄXLANDE KONTAKT
VÄRMESÄKRING LS 90
VÄRMESÄKRING LS 90
Produktkod
7108601
VÄTKENIVÅVAKT 4H,TÖMNING+HÖG OCH LÅG LARM
RESERVSÄKRING S 90
RESERVSÄKRING S 90
Produktkod
7125363
VÄTKENIVÅVAKT 3L, FYLLNING+LÅG NIVÅLARM