Tillgänglighet
Skydd mot kemiska risker
Handskstorlek
Skydd mot mekaniska risker
Material
Fodrad
Visa arkiverade produkter
4 produkter
HANDSKE MAXIFLEX ULTIMATE AD-APT STL 8
HANDSKE MAXIFLEX ULTIMATE AD-APT STL 9
HANDSKE MAXIFLEX CUT STL 11
HANDSKE MAXIFLEX CUT STL 11
Produktkod
CEU402
HANDSKE MAXIFLEX CUT STL 9