Asiantuntija vastaa: kestävä infra

Miten rakennetaan kestävää infraa, elinkeinojohtaja Juha Laurila Infra ry:stä?

Mikä on infran merkitys ilmastotavoitteiden kannalta?

Rakennettu ympäristö on avainasemassa, sillä liikenne mukaan lukien infran osuus Suomen energiankäytöstä on noin 60 prosenttia ja päästöistä noin 55 prosenttia.

Merkitys on jopa lukuja suurempi, sillä suunnitteluratkaisuilla on suora vaikutus siihen, miten rakennettua ympäristöä käytetään.

Mikä on kestävän infran määritelmä?

Green Building Council Finland on yhteistyöverkosto, jossa ovat mukana infrasektorin tilaajat, suunnittelijat, urakoitsijat ja tuotevalmistajat.

Verkoston toimikunnan julkaisema Kestävän infran määritelmä toimii työkaluna kestävän kehityksen huomioimisessa infran eri vaiheissa. Määrittelyssä tarkastellaan kestävyyttä taloudellisista, ekologisista ja sosiaalisista näkökulmista. Tämä määrittely on nähty tärkeäksi, sillä esimerkiksi pelkästään päästöjä minimoimalla ei rakenneta kestävää infraa.

Kenelle Kestävän infran määritelmä on tarkoitettu?

Kestävän infran määritelmä on tarkoitettu kaikille infra-alalla työskenteleville helpottamaan kestävän kehityksen huomioimista ja auttamaan eri toimijoiden roolien hahmottamista. Infra-alalla on paljon hyödyntämätöntä potentiaalia kestävän kehityksen tavoitteiden edistämiseen.

Miten se toimii työkaluna rakentamisessa?

Kestävän infran määritelmästä löytyy muun muassa eri osapuolille muistilistoja, joiden avulla voi tarkastella ja pohtia hankkeen kestävyyttä monelta kantilta. Esimerkiksi tiiviissä kaupunkirakentamisessa muunneltavuus, liikenneratkaisut, viherrakentaminen ja kommunikointi sidosryhmien kanssa ovat entistä tärkeämpiä asioita.

Lisäksi mukaan on koottu vinkkejä infran elinkaaren eri vaiheille. Kestävän infran määritelmä löytyy osoitteesta figbc.fi.

Kuka? Juha Laurila, elinkeinojohtaja, Infra ry.

Teksti: Timo Toiviainen
Kuva: Juho Kuva

Juttu julkaistu alun perin Onnisen asiakaslehdessä 7/21