Vastuullisuus

Onninen on osa Keskoa ja K-ryhmää. Kesko on maailman 100 vastuullisimman yrityksen Global 100 -vastuullisuuslistalla jo 18 vuotta peräkkäin.

Vastuullisuus K-ryhmässä

Vastuullisuus on K-ryhmälle strateginen valinta ja jokapäiväistä työtä. Vastuullisuustyötä ohjaavat Keskon kestävän kehityksen politiikka, vastuullisuusstrategia, K Code of Conduct -ohjeisto ja Keskon ostotoiminnan eettiset periaatteet.

Keskon vastuullisuusstrategia 2022-2024 asettaa selkeät tavoitteet Keskon ja sen kaikkien kolmen toimialan toiminnan vastuullisuudelle. Vastuullisuusstrategian painopistealueita ovat ilmasto ja luonto, arvoketju, ihmiset sekä hyvä hallinto.

Rakentamisen ja talotekniikan kaupan toimialalla haluamme mahdollistaa asiakkaillemme kestävän elämäntavan, kun kyseessä on asuminen. Tämä sisältää ennen kaikkea:

 • kiertotalousratkaisut
 • hankinnan vastuullisuus ja läpinäkyvyys toimitusketjussa
 • vastuulliset omat tuotemerkit

Keskon K Code of Conduct -toimintaohjeet linjaavat yhteiset suuntaviivat kaikkien keskolaisten ja yhteistyökumppanien työlle. Kesko haluaa olla yrityksenä vastuullisuuden edelläkävijä, ja myös sidosryhmät vaativat Keskolta vastuullisuutta. Vastuullisuuden vaatimus ulottuu kaikkialle, missä Kesko toimii.

Sekä koko Keskon henkilöstöltä että yhteistyökumppaneilta edellytetään K Code of Conduct -ohjeisiin perehtymistä. 12 toimintaohjetta sisältävä K Code of Conduct kertoo selkeiden esimerkkien avulla, mitä keskolaisilta ja yhteistyökumppaneilta odotetaan liittyen muun muassa ihmisoikeuksiin, ympäristön huomiointiin ja reiluun kilpailuun.

Lue lisää vastuullisuudesta K-ryhmässä ja Keskon vuosiraportista.

Laatuajattelu Onnisella

Onnisen toimintaa ohjaavat järjestelmät on sertifioitu seuraavasti:

 • laatujärjestelmä ISO 9001:2015
 • ympäristöjärjestelmä ISO 14001:2015
 • työterveys- ja turvallisuusjärjestelmä ISO 45001:2018

Tavoitteenamme on jatkuvasti parantaa strategioitamme, toimintaamme ja tehokkuuttamme. Näin varmistamme liiketoimintamme sujuvuuden ja sen, että vastaamme aina markkinoiden tarpeisiin ja voimme tarjota asiakkaillemme ja tavarantoimittajillemme parasta mahdollista palvelua.

Laatuajatteluumme sisältyy:

 • tavoitteellinen johtaminen ja valvonta
 • suunnittelu ja toimintasuunnitelmien kehittäminen
 • priorisointi ja päätettyjen toimenpiteiden tehokas toteuttaminen
 • tarvittavien muutosten tekeminen
 • tapahtuneen kehityksen arviointi ja katselmointi

Tunnistamme tarpeen jatkuvaan yhteiskuntavastuullisuuden kehittämiseen. Tässä onnistumista seurataan työntekijä- ja asiakastyytyväisyystutkimusten tuloksilla sekä laatusertifioinneilla ja muilla työntekijöiltä ja ympäröivästä yhteiskunnasta saadulla palautteella.

Onninen ISO 9001-, 14001- ja 45001 -sertifikaatti

Ympäristöajattelu Onnisella

Onnisen Suomen toiminnoissa ympäristöjärjestelmä on sertifioitu ISO14001:2015 -ympäristöstandardin mukaisesti.

Ympäristöpolitiikkamme on kuvattu alla.

Hyödyt kumppaneille

 • Tuemme ja neuvomme kumppaneitamme valitsemaan ympäristön kannalta kestävän kehityksen mukaisten ratkaisuja.

Ympäristöasioiden kehittäminen Onnisella

 • Ympäristöjohtaminen on tärkeää yrityksellemme.
 • Olemme yhdistäneet ympäristöjohtamisen osaksi toimintajärjestelmäämme.
 • Koulutamme ja kannustamme jatkuvasti työntekijöitämme toimimaan ympäristöystävällisellä tavalla.
 • Toimimme vähentääksemme ja ehkäistäksemme oman toimintamme ja palvelujemme aiheuttamia päästöjä ja jätteitä.
 • Huomioimme ympäristönäkökohdat toimittajien valinnassa ja arvioinnissa.

Onninen ISO 9001-, 14001- ja 45001 -sertifikaatti

Ympäristölait- ja määräykset

 • Täytämme ympäristölakien ja -määräysten vaatimukset.

Avainlippu-tunnus merkkinä Suomessa työllistävästä palvelusta

Suomalaisen Työn Liitto myönsi Onniselle vuoden 2014 alussa Avainlippu-tunnuksen osoituksena Suomessa tuotetulle ja Suomessa työllistävälle palvelulle. Vuodesta 1913 toiminut suomalainen yhtiö työllistää kotimaassa noin 1 200 henkilöä.

Avainlippu voidaan myöntää Suomessa tuotetulle palvelulle tai valmistetulle tuotteelle. Kotimaisuusasteen on oltava vähintään 50 prosenttia omakustannusarvosta, jossa otetaan huomioon palveluun liittyvät kustannukset, kuten henkilöstökustannukset, alihankinnat ja materiaalihankinnat. Lisäksi yrityksellä on oltava merkittävä kotimainen omistusosuus, Suomessa toimiva johto ja yrityksen pääkonttorin tulee sijaita Suomessa.

www.avainlippu.fi