Sponsorointi ja lahjoitukset

Onninen on osa K-ryhmää ja noudattaa toiminnassaan K-ryhmän sponsorointi- ja lahjoitusperiaatteita.

Sponsorointi

K-ryhmä tukee sponsoroinnein ja hallituksen lahjoitusvaroin ensisijaisesti valtakunnallisia hankkeita, jotka liittyvät lasten ja nuorten arkeen ja liikkumiseen, tuottavat iloa mahdollisimman monelle sekä edistävät elämisen laatua ja kestävää kehitystä. K-ryhmän sponsoroinnin periaatteet rakentuvat K-ryhmän arvoille ja sponsorointikohteet tukevat konsernin strategian toteutumista.

Lahjoitukset

Kesko Oyj voi tehdä lahjoituksia yleishyödyllisille järjestöille yhtiökokouksen myöntämistä lahjoitusvaroista. Lahjoituskohteista päättää Kesko Oyj:n hallitus. Tällä hetkellä hallituksen lahjoitusvarat suunnataan ensisijaisesti vähävaraisten lasten perheille ja nuorten harrastustoimintaan.

Lisätietoa: https://www.kesko.fi/yritys/sponsorointi-ja-lahjoitukset/