Sponsorointi ja lahjoitukset

Onninen on osa K-ryhmää ja noudattaa toiminnassaan K-ryhmän sponsorointistrategiaa ja lahjoitusperiaatteita.

Sponsorointi

Sponsoroinnin tavoitteena on vahvistaa K-ryhmän ja sen ketjujen brändejä sekä tukea kaupallisia tavoitteita liiketoiminnassa. K-ryhmässä olemme ensisijaisesti mukana tukemassa valtakunnallisia hankkeita, jotka liittyvät lasten ja nuorten arkeen, edistävät elämisen laatua ja kestävää kehitystä sekä tuottavat iloa mahdollisimman monelle. Sponsorointikohteemme jakavat K-ryhmän arvomaailman ja yhteistyömme sopii K-ryhmän lupaukseen: asiakas ja laatu – kaikessa mitä teemme.

Jätä sponsorointihakemus Onniselle.

Lahjoitukset

Kesko Oyj voi myöntää lahjoituksia yleishyödyllisille järjestöille yhtiökokouksen myöntämistä lahjoitusvaroista. Lahjoituskohteista päättää Kesko Oyj:n hallitus.

Tutustu Kesko Oyj:n lahjoituskohteisiin.