Huollettu ilmanvaihto takaa paremman sisäilman

Hyvin suunniteltu ja asennettu ilmanvaihtojärjestelmä voi muuttua ongelmalliseksi, jos perushuolto ja säädöt unohtuvat. Sisäilman laatuvaatimukset, uusi ilmanvaihtoa koskeva asetus ja ilmanvaihtojärjestelmien mutkistuminen merkitsevät asiaan erikoistuneille urakoitsijoille lisää töitä ja tietojen päivitystä.

Ilmanvaihtoa koskevat asetukset muuttuivat 2018 niin, että aiemmin suositeltu lievä alipaineistus ei enää ole suositeltava käytäntö. Uusien suositusten mukaan parasta on pitää huonetilan ilmanpaine mahdollisimman lähellä ulkoilman painetta. Kuten ennenkin, lähtökohtana on se, ettei sisäilman laadusta saa tinkiä.

– Tietenkään ylipaineen puolelle ei saa mennä. Runsaassa alipaineistamisessa taas on se haittapuoli, että se ikään kuin antaa anteeksi ilmanvaihdon puutteita. Lisäksi alipaineiseen ilmaan voi herkemmin kulkeutua seinärakenteen tai ilmanvaihtojärjestelmän epäpuhtauksia, jotka näin heikentävät sisäilman laatua, perustelee koulutuspäällikkö Samuli Könkö Suomen LVI-liitto SuLVI ry:stä.

Könkön mukaan ilmanvaihtojärjestelmiin liittyvä koulutustarve on viime aikoina kasvanut voimakkaasti. Syynä on sekä uudesta asetuksesta että ilmanvaihtojärjestelmien mutkistumisesta johtuva tietojen päivitystarve.

– Kaikki kurssitettavamme ovat ammattilaisia. Monet heistä ovat pitkän linjan osaajia, joiden uran alkuvaiheessa automaation merkitys ilmanvaihtojärjestelmissä ja niiden säädöissä oli marginaalinen. Nyt automaation perusteiden hallinta on välttämätöntä, jotta osaa käyttää järjestelmiä oikein.

Ilmanvaihtotekniikan ammattilaisten lisäksi koulutus on Könkön mukaan kasvavassa määrin kiinnostanut myös ilmanvaihtoasennusten ja -huoltotöiden tilaajia, kuten isännöitsijöitä ja kiinteistöjen omistajia.

Ilmanvaihtojärjestelmä tulee huoltaa säännöllisesti

Varsin usein sisäilmaongelman ja homeongelman välille on koetettu asetella yhtäläisyysmerkkejä.

Huonon sisäilman syy on kuitenkin hyvin usein ilmanvaihtojärjestelmän huoltamatta jättäminen.

Mahdollinen syy on myös rakenteista johtuva kosteusvaurio ja sen seurauksena kehittynyt homeongelma. Ilmanvaihdon huonon hoidon seuraukset korostuvat uudehkoissa, aiempaa tiiviimmiksi tehdyissä rakennuksissa.

Ilmansuodattimet pitää muistaa vaihdattaa noin puolen vuoden välein. Samalla tulee tarkastaa koneiden toiminta. Näiden perustoimenpiteiden laiminlyöminen on varsin tavallinen syy sisäilman laadun heikkenemiseen, muistuttaa projektipäällikkö Mika Tikkanen alun toistakymmentä vuotta toimineesta Hormimestarit Oy:stä.

Alan yrityksille löytyy kasvavaa tilauskantaa, koska useimmat kiinteistönomistajat ovat alkaneet tiedostaa ilmanvaihdon huollon suuren merkityksen. Kasvu on ollut voimakasta etenkin kunnallisten tilaajien keskuudessa, koska koulujen ja päiväkotien sisäilmaongelmat ovat pakottaneet tarttumaan näihin isosti uutisoituihin ongelmiin. Hinta sisäilman laadun korjaamisesta voi toisinaan olla korkea. Kuitenkaan läheskään aina ei tarvitse puuttua rakenteisiin, vaan järjestelmien huolto riittää.

– Jos huonon sisäilmalaadun syynä ovatkin vaikkapa vanhan ilmanvaihtoputken ääneneristyksenä käytetystä kivivillasta irtoavat ja sisäilmaan kulkeutuvat kuidut, riittää kun kuitulähteet poistetaan ja vaihdetaan kuiduttomiin eristeisiin. Nykyrakentamisessa kuituja sisältävää äänieristystä ei enää käytetä. Esimerkiksi vanhoissa toimistorakennuksissa ongelma voi edelleen olla todellinen, Tikkanen kertoo.

Huonon sisäilman syyt selville

Kun asiansa osaava huoltourakoitsija aloittaa huoltokäyntinsä, ensimmäisenä tehtävänä on selvittää mahdollisen huonon sisäilman todennäköinen syy. Kun se on selvillä, vastuullinen huoltourakoitsija kertoo kiinteistönomistajalle tai isännöitsijälle havaintonsa ja päätelmänsä.

– Tämä ei tietenkään poista säännöllisen huollon tarvetta. On kuitenkin hyvä, jos esimerkiksi kiinteistön huoltomies seuraa tilannetta ilmanvaihtoammattilaisen huoltokäyntien välillä. Alan ammattilaiset voivat suorittaa tarvittavat tarkastukset esimerkiksi suodatinvaihtojen yhteydessä puolen vuoden välein, jos kiinteistöllä ei ole omia resursseja minkäänlaiseen huoltoon. Joka tapauksessa on syytä tarkistaa määräajoin automaation optimaalinen toimivuus ammattilaisen avulla, Tikkanen muistuttaa.

Ilmanvaihtohuollon muistilista

  • Ilmansuodattimien vaihto vähintään puolen vuoden välein.
  • Koko ilmanvaihtojärjestelmä puhdistettava viiden vuoden välein.
  • Ilmanvaihtoautomaation tarkastus ja säätö tarvittaessa, vähintään viiden vuoden välein
  • Painesuhteet oikeiksi.

Teksti: Vesa Tompuri

Osta suodattimia