Pidä perusta kuivana toimivalla salaojituksella

Rankkasateet haastavat kiinteistöjen kuivatuksen. Kaupunkirakenteiden tiivistyminen, sään ääri-ilmiöt ja ilmastonmuutos korostavat salaojien asentamisen ja hulevesien hallinnan tärkeyttä. Remonttia ja huoltoa on tiedossa erityisesti pientaloissa. Parhaan lopputuloksen saamiseksi riittää usein sen ymmärtäminen, mitä lopputuotteelta käytössä vaaditaan.

Pellot ja talojen perustukset on osattu ojittaa niin kauan kuin maata on viljelty ja taloja rakennettu. Käytännöt pohjautuvat pitkään kokemukseen paikallisesta ilmastosta ja sademääristä, jotka ovat myös suunnitteluohjeiden perustana.

Samalla pitää seurata muutoksia, jotka vaikuttavat suunnittelun perusteisiin ja parhaisiin käytäntöihin. Esimerkiksi sateet ovat entistä rankempia. Vaikka rankkasateet ovat lyhytkestoisia, kokonaissademäärät ovat kasvaneet. Tämä on lisännyt tarvetta uusiin tekniikoihin erityisesti hulevesien hallinnassa.

Pohja- ja maarakennusurakoitsijoille on kysyntää

Salaojien asentaminen kuuluu useimpien pohja- ja maarakennusurakoitsijoiden palveluihin. Perusteet ovat yksinkertaiset: on tärkeää muistaa, että putki sijoitetaan oikeaan korkeusasemaan ja että sen kaadot ovat niin ikään suunnitelmien mukaiset.

Jos erillisiä suunnitelmia ei ole, asiantuntevan työnjohdon merkitys korostuu.

– Tähdellisintä on tietää, mitä ollaan tekemässä – siis sen ymmärtäminen, mikä on lopputuotteen tarkoitus, muistuttaa toimitusjohtaja Taneli Kärkkäinen riippumattomia työnjohto- ja asiantuntijapalveluja tarjoavasta Pennek Solutions -yhtiöstä.

Kärkkäinen toteaa, että salaojaratkaisujen kysyntä on hieman muuttunut, koska talohankkeeseen ryhtyvän on nykyisin huolehdittava siitä, että hulevesien käsittelystä tulee laadituksi asiantunteva suunnitelma.

Viivytyskaivo estää kaupungin sadevesijärjestelmän tulvimisen

Kaupunkioloihin soveltuva ratkaisu on viivytyskaivo, jonka tarkoituksena on estää kaupungin sadevesijärjestelmän tulviminen rankkasateen sattuessa.

Viivytysaltaat sen sijaan soveltuvat paremmin kaupunkialueen ulkopuolelle tai puistomaisiin alueisiin, joissa on tilaa ja altaita voidaan käyttää maisemaelementteinä.

Esimerkiksi suurten teollisuuslaitosten ja muiden rakennuskompleksien yhteyteen on erilaisen kokoluokan ratkaisut.

Oleellista on näissäkin kohteissa, että urakoitsijalla on ymmärrys kokonaisuudesta, mikä pätee luonnollisesti myös suunnittelijaan ja salaojitustöiden neuvontapalveluihin.

– Vaikka olemme erikoistuneet kuivatusjärjestelmien rakentamiseen ja niiden asennustöiden johtamiseen, on selvää, että laadukkaan ja aikataulullisesti onnistuneen lopputuloksen aikaansaamiseksi meidän on ymmärrettävä hankkeen kokonaisuus. Näin pystymme myös johtamaan työmaata oikein ja antamaan urakoitsijalle oikeanlaisia ohjeita oikea-aikaisesti, Kärkkäinen painottaa.

Myös materiaalitoimittajalla on oltava vastaavanlaista osaamista.

Uusia materiaaliratkaisuja muuttuviin olosuhteisiin

Materiaalivalmistajat ovat kehittäneet uusia ratkaisuja kaduilta, teiltä ja talojen katoilta pintavaluntana kertyvien vesien eli hulevesien hallitsemiseksi.

Ratkaisu riippuu ennen kaikkea siitä, onko lähistöllä kunnallinen hulevesiverkosto vai onko etäisyys niin pitkä, että on parempi imeyttää hulevedet maaperään.

– On järkevää liittää tontilta lähtevä hulevesiputki olemassa olevaa verkostoon, jos se on mahdollista. Verkoston puuttuessa voidaan asentaa esimerkiksi rei’itetyt imeytysputket ja imeyttää hulevedet niiden kautta maaperään, kertoo Uponorin tuotepäällikkö Tomi Kurhinen.

Näiden omaa putkituotantoa hyödyntävien ratkaisujen lisäksi Uponor voi toimittaa myös maahantuomiaan hulevesikasetteja. Tomi Kurhinen kuitenkin korostaa, että tavalliset putket toimivat myös hulevesiputkina, kun pidetään mielessä käyttötarkoitus ja valitaan oikea putki sen mukaan.

Salaoja- ja hulevesiurakoitsijan muistilista

 • Huolellinen asentaminen säästää isoilta korjauskustannuksilta
 • Muista lopputuotteen tarkoitus
 • Noudata suunnitelmia
 • Jos haluat poiketa suunnitelmista, hyväksytä muutokset etukäteen
 • Käytä laadukkaita materiaaleja

Remonttia ja huoltoa tiedossa pientaloissa

 • Salaojia alettiin asentaa vasta 80-luvulla
 • Suomessa on yli puoli miljoonaa kymmeniä vuosia vanhoja omakotitaloja
 • Erityisesti 50-luvun rintamamiestaloissa on tarvetta salaojille
 • Salaojan uusimisväli noin 30–40 vuotta
 • Vanhat salaojat ovat usein huoltamatta ja puutteellisia
 • Salaojaremontin yhteydessä on järkevää asentaa hulevesijärjestelmä
 • Toimivatkin ratkaisut vaativat säännöllistä huoltoa
 • Tarkastuskaivojen ja padotusventtiilin tarkastus vuosittain, puhdistus 5–10 vuoden välein
 • Paras ajankohta salaojien tarkastukseen on myöhäinen syksy, kun pohjavesi on korkealla

Lähde: ymparisto.fi

Teksti: Vesa Tompuri
Kuva: Vesa Sammalisto

Artikkeli on julkaistu Onninen-lehdessä 1-2020.