Ilmastoinnin jäähdytys

Saatavuus
Tuotemerkki
Vastuullisuus
Varaosa
Alkuperämerkit
Näytä poistuneet tuotteet

Jäähdyttimet

Jäähdyttimellä voidaan siirtää lämpöenergiaa kahden fluidin eli jäähdytysaineen välillä. Virtaava fluidi luovuttaa lämpöenergiaansa joko vastavirtaan tai jäähdyttimen läpi ristiin kulkevalle fluidille. Yleisimmin virvaava jäähdytysaine on neste, esimerkiksi vesi, glykoli, tisle tms. ja jäähdytyksessä käytetään joko kylmää vettä tai ilmaa (kaasua). Saatavan lämpöenergian määrä riippuu ainepintojen pinta-alasta, fluidien ominaislämpötilasta, jäähdytinmateriaalin lämmönsiirtokertoimesta sekä siitä, kuinka aineiden ja lämmönsiirtopinnan välillä on lämmönsiirtyvyyttä.

Ilmavesilämpöpumput ovat joko split- tai monoblock -laitteita. Split-malleissa lämpöpumpun kylmäkoneisto on jaettu ulko- ja sisäyksiköihin, joiden välillä kylmäaine kiertää. Monoblock-laitteessa kaikki tekniikka on samassa ulkoyksikössä.

VRF ja VRV jäähdytysjärjestelmillä kustannustehokkuutta

Suorahöyrysteisiä järjestelmiä, joissa samaan ulkoyksikköön voidaan kytkeä useita kymmeniä tai satoja sisäyksiköitä, kutsutaan lyhenteellä VRF eli Variable Refrigerant Flow tai VRV eli Variable Refrigerant Volume.

Tiloihin tulevaa jäähdytystehoa voidaan säätää muuttamalla kylmäaineen virtausta. Tämän järjestelmän avulla ulko- ja sisäyksiköt ovat jatkuvassa tiedonsiirtoyhteydessä, jolloin ulkoyksikkö sopeutuu nopeasti todelliseen jäähdytystehotarpeeseen. Tämän tekniikan ansiosta ulkoyksiköt ovat energiatehokkaita ja jokaista sisäyksikköä voidaan yksilöllisesti säätää. Energiaa voidaan myös varastoida ja siirtää kiinteistön sisällä.

Energiatehokkuutensa vuoksi viilennys- ja lämmitysjärjestelmien uusiminen on pienentää kiinteistöjen lämmityskustannuksia. VRF tai VRV järjestelmien tehokas tilankäyttö käy erinomaisesti saneerattaviinkin kohteisiin.