Onninen hakee vahvempaa roolia puhtaan energian käytön lisäämisessä – liittyi Suomen Lähienergialiiton jäseneksi

05.07.2019 07.00
Onninen on liittynyt Suomen Lähienergialiitto ry:n yritysjäseneksi. Lähienergialiiton tavoitteena on edistää suomalaista uusiutuvan energian käyttöä ja siihen liittyvää teknologiaa sekä liiketoimintaa. Keinoja siihen ovat tiedon ja asiantuntijuuden lisääminen lähienergiasta, yhteistyön lisääminen alan toimijoiden kesken sekä yhteiskunnallinen vaikuttaminen.

Lähienergia on käyttäjien itse säästämää, tuottamaa tai omistamaa puhdasta energiaa. Lähienergiamuotoja ovat aurinkoenergia, bioenergia, maa-, ilma- ja vesilämpö, tuulivoima, vesivoima, älykkäät energiaratkaisut ja älykäs liikenne. Lähienergiaa ovat esimerkiksi oman talon katolla tuotettu aurinkosähkö ja rakennus- tai aluekohtaiset bio-, lämpöpumppu- ja aurinkolämpöratkaisut. Lähienergian käyttäjiä ovat asukkaat, kunnat, maatilat ja yritykset.

Suomen Lähienergialiittoon kuuluu laaja joukko puhtaan energian toimijoita, sekä yrityksiä että yhdistyksiä.

”Lähienergialiiton tavoitteet ja toimet tukevat lähes kaikilta osin Onnisen viime vuosina tekemää työtä näiden tuotealueiden tietotaidon ja järjestelmien kehittämiseksi. Tiedonvaihto, viranomaisyhteistyö ja yhteistyö muiden alan toimijoiden kanssa parantavat entisestään Onnisen kykyä palvella ammattiasiakkaita sekä toimia vastuullisesti ja menestyksekkäästi yhtenä alan edelläkävijöistä”, tuotealuejohtaja (energia, jäähdytys ja kylmä) Arto Koivisto sanoo.

Lisätietoja:
Tuotealuejohtaja Arto Koivisto, puh. 040 826 8277