Onninen lisää erikoistuvaa palvelua talotekniikkaurakoitsijoille

22.04.2020 11.00
Onnisen Talotekniikka-yksikkö on jaettu 15.3.2020 alkaen kahteen segmenttiin. Segmentit ovat Talotekniikka Sähkö ja Talotekniikka LVIK. Organisaatiomuutos tehtiin, jotta palvelua voidaan tarjota entistä asiakaslähtöisemmin.

”Tavoitteena on, että voimme jatkossa palvella LVIK- ja sähköasiakkaita aiempaa paremmin. Tämän mahdollistaa muun muassa se, että segmenttien koko henkilökunta on erikoistunut oman alansa asiakastarpeisiin”, toimitusjohtaja Martti Forss sanoo.

Samassa yhteydessä asiakkaista vastaavia organisaatioita vahvistetaan, ja toiminta on jaettu maantieteellisiin alueorganisaatioihin, joita aluepäälliköt vetävät. Asiakkaille uudistettu aluejako näkyy ketteryytenä asioiden hoidossa, kun päätökset tehdään paikallisesti, lähellä asiakkaita. Aluejaon muutoksella pyritään myös vastaamaan paremmin rakentamisen alueelliseen kehitykseen ja haasteisiin.

Minna Kautonen ja Sakari Manninen segmenttien johtajiksi

Uusien segmenttien johtajat aloittivat työssään 15.3.2020. Minna Kautonen vastaa Talotekniikka Sähkö -segmentistä ja Sakari Mannisen vastuulla on Talotekniikka LVIK -segmentti.

Sekä Minna Kautonen että Sakari Manninen ovat aiemmin toimineet myyntijohtajina Talotekniikka-yksikössä. He raportoivat uudessa tehtävässään toimitusjohtaja Martti Forssille ja ovat myös Onninen Suomen johtoryhmän jäseniä.

Talotekniikka-yksikön johtajana toiminut Tapio Örmä jää eläkkeelle.

Lisätietoja:
Jessica Diktonius, viestintäjohtaja, K-ryhmän rakentamisen ja talotekniikan kauppa, puh. 040 709 9176, [email protected]