Ilmalämpöpumppujen osaajia tarvitaan

Voimakkaasti Suomessa kasvanut ilmalämpöpumppumarkkina on luonut uuden ammatillisen osaamisen tarvetta.

Ilmalämpöpumppujen käyttö on kasvanut voimakkaasti paitsi kohtuullistuneen hinnan ja ympäristöarvojen korostumisen ansiosta myös siksi, että samoja laitteita voi käyttää yhtä lailla sekä lämmitykseen että jäähdytykseen.

Perusideana on siirtää lämpöä ulkoilmasta sisäilmaan ja jäähdytettäessä päinvastoin. Toimintaperiaate muistuttaa jääkaappia; ilmalämpöpumpuissakin lämpö siirtyy kylmäaineiden välityksellä. Ilmalämpöpumppujen ohjauselektroniikka on kuitenkin mutkikkaampi.

– Koulutuksessa harjoitellaan muun muassa komponenttien vaihtoa. On oleellista näyttää opiskelijoille tätä kautta, miten ilmalämpöpumppu toimii, kertoo Onnisen kylmätuotteiden ja ilmastoinnin jäähdytyksen myyntipäällikkö Jouko Mäkelä.

Päteviä ilmalämpöpumppuasentajia tarvitaan lisää

Viime vuosina ilmalämpöpumppujen hyötysuhteet ovat kehittyneet siinä määrin, että parhailla pumpuilla lämmittäminen on taloudellista koko talven ulkolämpötilasta riippumatta.

Myös laitteiden perusmalleissa on tapahtunut kehitystä: niidenkin käyttö on yhä optimoidumpaa ja kustannustehokkuus yhä parempi.

Tällä hetkellä ilmalämpöpumppuja on Suomessa käytössä arviolta 700 000, ja määrä kasvaa noin 50 000:lla vuosittain. Päteviä asentajia tarvitaan isoista volyymeista johtuen lisää.

– Tehtävänsä tasalla olevalta ammattilaiselta menee yhden ilmalämpöpumpun asentamiseen hieman vajaa työpäivä. Tästä on helppo päätellä koulutustarve, sanoo Jouko Mäkelä.

Ilmalämpöpumpun asentajalla oltava lupa

Kristiina Eerola korostaa koulutuksen keskeistä merkitystä: sen hyväksyttävä läpäiseminen on ehdoton edellytys luvalle asentaa ilmalämpöpumppuja.

Luvat myöntää Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes), jonka rekisteristä jokainen voi tarkistaa käyttämänsä asentajan pätevyyden.

Careerian kylmätekniikan opettajan, diplomi-insinööri Matti Jokelan mukaan runsaat 90 prosenttia opiskelijoista pääsee ensimmäisellä kerralla tenteistä ja loppukokeesta läpi.

– Reputtaminen saattaa kiikastaa siitä, ettei kykene syystä tai toisesta keskittymään, tai sitten kädentaitojen puutteesta.

Oppien omaksuminen osoitettava kirjallisesti ja käytännössä

Pääosa opiskelijoista suorittaa kokeensa kirjallisesti, mutta myös suullinen tentti on perustellusta syystä mahdollinen.

Syy voi olla kohtuuton vaikeus ilmaista itseään kirjallisesti, mikä on kompensoitavissa, jos pystyy näyttämään kertomalla ja tekemällä hallitsevansa ammatin perusasiat.

Laskelmia ei ilmalämpöpumppuasentajan tarvitse sen enempää opinnoissa kuin työssäänkään liiemmin tehdä. Näyttökokeessa on kuitenkin osattava laskea lämpöpumpun lämpökerroin.

Myös kylmäaineista on tiedettävä perusteet, eikä pelkästään nykyisistä vaan myös tulevista, toistaiseksi vähän käytetyistä.

Pääosa näytöstä osoitetaan kuitenkin käytännön asennustehtävissä.

– Ensi vuoden alusta ja sen jälkeen muutaman vuoden välein tulee ympäristösyistä erilaisia käyttökieltoja aiemmin paljon käytetyille kylmäaineille. Ilmalämpöpumpuissa tilalle on jo tullut uusi kylmäaine R32, joka täyttää ympäristövaatimukset vuosiksi eteenpäin. Aasiassa markkinoilla on jo luonnollisia kylmäaineita, esimerkiksi propaania, Mäkelä taustoittaa.

Asentajien pätevyys tuo lisäarvoa yritykselle

Careerian opiskelijat pääsevät harjoittelemaan asennuksia eri kylmäaineilla ja eri laitteilla.

Kristiina Eerola muistuttaa, että sama koulutus pätevöittää kylmäteknisiin asennuksiin ja huoltoihin laitteilla, joissa on alle kolme kiloa kylmäainetta.

– Kylmäaineiden vaihtuminen aiempaa ympäristöystävällisemmiksi, kylmäjärjestelmien tuottaman lämpöenergian parempi hyödyntäminen ja asentajakunnan eläköityminen kasvattavat ilmalämpöpumppuasentajien lisäksi myös muiden kylmäasentajien kysyntää.

Asentajien koulutuksen kautta alalla toimivat yritykset saavat lisäarvoa omaan urakointiinsa. Sekä tekniikan että markkinan kehittyessä kasvaa myös pätevien asentajien kysyntä.

Hanakat-ketjuun kuuluvan Savon LVI-Talo Oy:n toimitusjohtaja Heikki Luomi on tyytyväinen koulutukseen. Hän kertoo yhtiön kouluttaneen jo useita asentajia.

Koulutuspanostukselle hänellä on selkeät perusteet:

– llmalämpöpumppujen kysyntä on kasvanut, mikä on lisännyt tarvetta pumppujen asennukseen.

Onninen ja Careeria kouluttavat ilmalämpöpumppuasentajia

Onnisen ja Careerian kylmätekniikkakoulutusyhteistyön juuret juontavat kymmenen vuoden taakse, jolloin Edupoli alkoi kouluttaa ilmalämpöpumppuasentajia yhdessä Onnisen kanssa.

Vuoden 2019 alusta Edupoli ja porvoolainen Point College yhdistyivät uuden Careeria-nimen alle. Vuosittain Careeriassa Vantaan Tikkurilassa käy 450–550 henkilöä opiskelemassa kylmä- ja lämpöpumpputekniikkaa.

– Nykyään ilmalämpöpumppuasentajien osuus tuosta määrästä on luokkaa 160, huomauttaa asiakaspäällikkö Kristiina Eerola Careeriasta.

Careeria järjestää kaikkia kylmäalan tutkintoja ja tarvittaessa yrityskohtaisesti räätälöityjä koulutuksia.

Careerian kylmäasentajakoulutus

  • Koulutus käynnistyi Edupolissa (nykyinen Careeria) vuonna 2009
  • Onninen mukana jo yli tuhannen ilmalämpöpumppuasentajankoulutuksessa
  • Suomessa jo noin 700 000 ilmalämpöpumppua

Teksti: Vesa Tompuri
Kuva: Ville Rinne

Juttu on julkaistu alun perin vuonna 2019 Onninen-lehdessä 4/2019

Tutustu valikoimaan
Kysy lisätietoa myyjältä