Muovi yleistyy käyttövesiputkistojen materiaalina

Muovi- ja komposiittiputket ovat nopeita, käteviä ja turvallisia asentaa.

Sami Schwartzilla on yli kymmenen vuoden kokemus putkitöistä, ja Aarre Putki -yritystäänkin hän on pyörittänyt liki saman ajan. Töitä riittää sen, mitä ehtii tehdä.

– Meillä on paljon omakotitalojen ja kylpyhuoneiden saneerauksia sekä isojen työmaiden urakoita.

Parhaillaan on meneillään Espoon Hirvisuolla nousevan työhallin käyttövesiputkien urakka.

– Vedämme ison peltihallin kaikkiin työskentelyhalleihin kylmänveden syötön lattian betonivalun sisällä olevilla PEX-putkilla, Schwartz kertoo.

Hallien vesipisteisiin vesi syötetään komposiittiputkilla.

Muoviputkilla nopeutta ja helppoutta

PEX- ja komposiittiputket ovat Schwartzin mukaan vallanneet koko ajan enemmän tilaa, vaikka kupariakin käytetään edelleen jonkin verran pintavedoissa. Kuparia juotetaan vielä yleisesti, mutta hitsaaminen on loppunut lähes tyystin.

Työt soljuvat muovi- ja komposiittiputkien kanssa metalliputkia nopeammin. Vauhdilla kehittyvät liittimet ja liitoksiin käytettävät käteväkäyttöiset puristuskoneet helpottavat ja nopeuttavat työtä.

Myös putkivalmistajat satsaavat asentamisen varmuuteen, helppouteen ja nopeuteen.

– Valmistajat tuovat liittimiin asennusta helpottavia ominaisuuksia. Puristusilmaisimilla varmistetaan, että puristus on varmasti tehty, ja asennusikkunasta nähdään, että putki on liittimen pohjassa, Uponorin tuoteryhmäpäällikkö __Marko Haljoki __kertoo.

PEX-putket avoimiin pintoihin

Jos pinnat ovat auki, Schwartz käyttää runkovedoissa aina PEX-putkia.

– PEX on helpoin, turvallisin, edullisin ja varmin, koska se on suojaputken sisällä. Myös loppuasiakkaat ovat tyytyväisiä, kun putket ovat piilossa.

Kaikki putkimateriaalit kestävät periaatteessa kymmeniä vuosia, mutta käytäntö on joissakin osissa Suomea osoittautunut toiseksi.

– Pohjavesialueilla kupariputkiin on ilmennyt alueellisesti pistesyöpymiä. Tällaisia tapauksia on ollut eri puolilla Suomea, muun muassa Tampereella, Lahdessa, Lohjalla ja Nurmijärvellä. Viimeisimpien tutkimusten mukaan syöpymistä edesauttavat muun muassa pohjaveden rautapitoisuus ja alhainen pH-arvo, Haljoki sanoo.

Putkimateriaalien ympäristövaikutusten arvioinnissa voidaan nojata niistä tehtyihin elinkaarilaskelmiin. PEX-putken koko elinkaaren ympäristöjalanjälki on pieni ja uudella biopohjaisella Uponor PEX Blue -putkella se on vielä 90 % pienempi kuin perinteisellä fossiilipohjaisella PEX-putkella (ISCC sertifioitu).

Putkiremonteissa huolellista työtä ja takuutuotteita

Töiden onnistuminen edellyttää huolellisia koeponnistuksia. Schwartz muistuttaa myös jäysteen poistosta, etteivät tiivisteet vaurioidu.

– Tehdään liitokset miten tahansa, pitää varmistaa, että osat ovat pohjissa.
Schwartz kertoo, miksi hän suosii työmaidensa putkissa tunnetun valmistajan tuotteita.

– Kylpyhuoneremontissa piti tulpata vanhoja komposiittiputkia. Merkki oli sellainen, että tehdas oli lopettanut, eikä osia saanut mistään. Jouduimme tekemään lämpöputket ja kaikki käyttövedet uusiksi. Kalliiksi tuli.

Tunnetun valmistajan osia taas on aina saatavilla.

– Ja tuotteilla on pitkä takuu, joka on meille tärkeä asia, Schwartz sanoo.

Putkijärjestelmät kehittyvät jatkuvasti

Vaikka putkien perusmateriaaleissa ei ole tapahtunut suuria muutoksia, on niiden tuotantotekniikka kehittynyt. PEX täyttää tänä vuonna 50 vuotta, ja komposiittiputkiakin on ollut markkinoilla 30 vuotta.

– Suurin muutos Uponorin komposiittiputkissa on ollut alumiinikerroksessa. Aluksi kaikissa putkissa oli limisaumattu alumiinikerros. Lähes 10 vuotta sitten pienempiin Uni Pipe Plus -putkiin tuli saumaton alumiinikerros. Tämän ansiosta putket ovat nyt jäykempiä ja siksi niiden käsittely on työmaalla helpompaa. Pitkäkään saumattomalla alumiinikerroksella tehty putki ei helposti taitu, kertoo Marko Haljoki Uponorilta.

Putkijärjestelmien kehitystyö jatkuu pienillä askelilla. Erityistä huomiota kiinnitetään niiden hygieenisyyteen ja elinkaarivaikutuksiin. EU:n uusi juomavesidirektiivi tuo mukanaan uudistuksia. Direktiivin nojalla säädetään muun muassa listat materiaaleista, joista talousveden kanssa kosketuksissa olevia tuotteita saa valmistaa. Direktiivin tärkein tavoite on turvata juomaveden terveydellinen laatu, johon päästään tutkimalla talousvedestä riskienhallinnan avulla määriteltyjä laatuvaatimuksia.

Veden laatu ja putkimateriaali

  • Maahan asennettujen puhdasta vettä rakennuksiin johtavien putkien materiaali on pääasiassa polyeteeni.
  • Putkimateriaalia valittaessa on hyvä selvittää rakennuspaikkakunnan veden laatu.
  • Jos talousveden laatu ei ole tiedossa, muoviputket ovat luotettava ratkaisu käyttövesiverkoston toteutukseen.
  • Suomessa vesijärjestelmissä on käytettävä vain tyyppihyväksyttyjä tai vastaavan kelpoisuusarvioinnin läpäisseitä tuotteita.
  • Talousveden laadun ei tiedetä vaikuttavan uusien PEX- ja komposiittiputkien kestävyyteen.

Teksti: Jukka Nortio
Kuvat: Juho Kuva ja Lauri Rotko