Onninen Express -myymälöissä panostetaan muovin kierrätykseen

Onninen nostaa jätteiden kierrätysastetta Onninen Express -myymäläketjussa muovipakkausten erilliskeräyksellä. Pitkän aikavälin tavoitteena on minimoida tai päästä jopa kokonaan eroon polttoon menevästä jätteestä ja saada kaikki muovit kiertoon. Isossa mittakaavassa tavoite on yksinkertainen: jätteiden kierrätysasteen nostaminen. Panostus muovin kierrätykseen on osa K-ryhmän vastuullisuusstrategian toteuttamista.

Kun jäteyhtiöt alkoivat vuoden 2023 alussa tarjota mahdollisuutta lajitella kaupoissa syntyvät muovipakkausjätteet erikseen, Onninen tarttui tilaisuuteen Express-myymäläverkostossaan heti.

”Muovipakkausten erilliskeräys on suurin kertamuutos jätteiden lajittelussa sitten pahvinkeräyksen alkamisen 1990-luvulla. Muutos on tärkeä, sillä tavaroiden kuljetus ja hyllytys tuottavat päivittäin suuret määrät styroksi- ja muovilaatikoita, jotka on Suomessa aiemmin lajiteltu polttoon ohjautuvaan energia- ja sekajätteeseen”, kertoo Keskon rakentamisen ja talotekniikan kaupan vastuullisuuspäällikkö Tiina Kotipelto.

Asia on globaalisti merkittävä. Kiertotaloudella – jonka alle lukeutuu myös jätteiden kierrätys – pyritään vastaamaan resurssiniukkuuden, ilmastonmuutoksen ja luontokadon kaltaisiin valtaviin yhteiskunnallisiin haasteisiin. Kiertotalouden periaatteena on, että tuotteiden elinkaaret pitenevät, raaka-aineet kiertävät ja säilyttävät arvonsa pidempään, ja jätteen määrä vähenee minimiin.

Kiertotalouden edistäminen on myös yksi Onnisen ja koko K-ryhmän vastuullisuustyön painopisteistä. Muovin käytön vähentämiseen ja pakkausten kierrätettävyyden parantamiseen tähdätään K-ryhmän pakkaus- ja muovilinjauksiin asetetuilla tavoitteilla.

”Tavoite on yksinkertainen: jätteiden kierrätysasteen nostaminen. Tulevaisuudessa tavoitteena on minimoida tai päästä jopa kokonaan eroon polttoon menevästä jätteestä ja saada kaikki muovit kiertoon”, Kotipelto sanoo.

Hyvät käytännöt kiertävät myös asiakkaille

Onninen Express -myymälöissä on viimeisen reilun vuoden aikana tehostettu muovinkeräystä ja kierrätystä ylipäätään monin eri tavoin.

Myymälöille luotu uusi keräilyväline- ja kierrätyskonsepti kuvaa kolmen eri myymäläkoon oikeaoppisen jätehuollon. Konseptissa kuvattu toimintamalli on otettu käyttöön Express-myymälöissä Onnisen aluepäälliköiden johdolla.

”Olemme lisäksi panostaneet viime vuosina kierrätysteemaisiin koulutuksiin”, kertoo Onnisen Express-ketjun liiketoiminnan kehityksestä ja kulttuurista vastaava johtaja Katja Salo. ”Vuosien kokemus on osoittanut, että kierrätys onnistuu vain, jos myymälöiden ohjeistus ja koulutus hoidetaan kunnolla ja koko henkilökunta on sitoutunut muutokseen.

Express-myymälöiden asiakkaille kierrätyksestä viestitään asiakastiloihin sijoitetuilla näytöillä. Monet asiakkaat monet purkavat ostoksensa pakkauksistaan jo myymälässä, minkä vuoksi oikean keräilyvälineen valinta on heillekin tärkeää.

Sekajäteastiat myymälöiden asiakastiloista on poistettu.

”Ohjeistamme myymälänäytöillä asiakkaita lajittelemaan roskansa kuten pahviset kahvimukit oikein”, Salo antaa käytännön esimerkin. ”Toivomme, että ohjeistus ja omista toimenpiteistämme kertominen auttaa ja rohkaisee asiakkaita lajittelemaan jätteensä oikein myös omassa arjessaan, omalla työmaallaan.”

Kierrätystavoitteiden saavuttaminen palkitsee

Onninen keräsi vuonna 2023 hyötykäyttöön 18 prosenttia enemmän muovia edelliseen vuoteen verrattuna. Hyvinkään jakelukeskuksella muovipakkausten erilliskeräys alkoi keväällä 2024.

Kokonaisuutena Onnisen Express -myymälöiden kierrätysaste nousi 2023 vuonna 12 prosenttiyksikköä. Tänä vuonna myymälöissä tavoitellaan vähintään 6 prosenttiyksikön nousua tehostamalla muovin ja puujätteen lajittelua, kierrätystä sekä uudelleenkäyttöä.

”Seuraamme kierrätystavoitteita säännöllisesti kuukausitasolla. Kierrätysasteen nousun seuraaminen on palkitsevaa kaikille työhön osallistuville”, Katja Salo sanoo.

Ympäristön lisäksi onnistuneesta lajittelusta kiittää kukkaro. Muovinkeräys tuo myymälöille kustannussäästöjä, sillä energia- ja sekajätteellä on korkea jätteenkäsittelymaksu, kun taas muovipakkausjätteellä sitä ei ole.

Kiitoksena ahkerasta kierrätystyöstä Onninen palkitsi kuluneena keväänä kuusi parasta Express-myymäläänsä tutustumispäivällä kierrätyslaitokseen.

Palkinnot jaetaan neljässä kategoriassa:

  • Kehittyjät (ne, joiden kierrätysaste on noussut eniten)
  • Aktiiviset (ne, jotka ovat kehittäneet toimintaansa omaehtoisesti ja osoittaneet aktiivisuutta)
  • Yllättäjät sekä
  • Kokonaisuus (ne, joiden energiajätteen määräkin on vähentynyt huomattavasti)

”Olemme tehneet jo paljon, mutta tehtävää on vielä paljon. Haluamme jakaa hyviä esimerkkejä ja käytäntöjä niin sisäisesti kuin ulkoisesti ja auttaa näin asiakkaitamme tekemään vastuullisempia valintoja. Yhteistyössä on voimaa”, Kotipelto ja Salo päättävät.