Kokonaisuus ratkaisee pientalon energiatehokkuuden

Uusilla lämmitys- ja aurinkoenergiajärjestelmillä voidaan parantaa merkittävästi pientalojen energiatehokkuutta. Yksittäisten laitteiden sijaan on kuitenkin otettava huomioon kokonaisuus.

Pientalojen energiatehokkuuden parantamisessa kaksi asiaa nousee nyt selvästi yli muiden. Toinen niistä on energiaa säästävät lämmitysratkaisut ja toinen aurinkosähköjärjestelmät. Näin sanoo asuinrakennusten energiatehokkuuden asiantuntija Teemu Kettunen valtion kestävän kehityksen yhtiöstä Motivasta.

– Jokainen kiinteistö on erilainen, joten olemassa olevien talojen lämmitysratkaisuihin vaikuttavat esimerkiksi maantieteellinen sijainti, lämmönjakojärjestelmä ja vanha lämmitysmuoto. Myös investointien hinnalla on iso merkitys.

Kettusen mielestä oleellista on katsoa kiinteistöä aina kokonaisuutena, eikä tyytyä osaoptimointiin hankkimalla yksittäisiä energiaa säästäviä laitteita.

– Tämä kannattaa myös LVISK-alan ammattilaisten pitää mielessä, kun he tarjoavat asiakkaille palvelujaan. Näinhän esimerkiksi moni lämpöpumpun myyjä tekeekin, kun hän käy kohteessa ja katsoo talon lämmitykseen vaikuttavia tekijöitä kokonaisuutena.

Kokonaisuuden hallintaan kuuluu esimerkiksi se, että lämpöpumppujärjestelmän hankinnan yhteydessä tarkistetaan myös vanhojen patteriventtiilien ja termostaattien toiminta. Heikosti toimivat laitteet kannattaa uusia ja samalla lämmitysverkko tasapainottaa.

Pientalon lämmitysratkaisu valitaan kohteen mukaan

Kaukolämpö on Kettusen mielestä hyvä vaihtoehto, jos sellainen on alueella saatavilla. Maalämpö valitaan puolestaan usein uudisrakennuksiin ja isoihin pientaloihin, jos niissä on vesikiertoon perustuva lämmönjakojärjestelmä.

Maalämmöllä päästään yleensä pienimpään vuotuiseen sähkönkulutukseen. Toisaalta investointi maksaa enemmän kuin moni muu vaihtoehto.

Ilma-vesilämpöpumpusta on tullut suosittu erityisesti öljykattilan korvaavana ratkaisuna. Ilmalämpöpumppu taas toimii yleensä täydentävänä lämmitysmuotona. Se pienentää energian kulutusta esimerkiksi sähkölämmitteisissä taloissa.

– Etenkin eteläisessä Suomessa ilmalämpöpumpulla voidaan kattaa lämmityksestä suurikin osuus talosta riippuen. Investointina se maksaa itsensä nopeimmin takaisin.

Aurinkosähköjärjestelmän tuleviakin tarpeita kannattaa arvioida

Kettunen toivoo, että investointihinnan ohella arvioitaisiin hankittavan tekniikan kustannuksia koko elinkaaren ajalta. Tulevaisuudenkin tarpeita olisi hyvä pyrkiä hahmottamaan.

– Voi olla esimerkiksi fiksua mitoittaa aurinkosähköjärjestelmä hieman nykyistä tarvetta suuremmaksi ja varautua näin kasvavaan kulutukseen vaikkapa sähköauton lataamisen vuoksi.

Vielä muutama vuosi sitten pientaloille suositeltu tehomitoitus oli sellainen, että vuositasolla noin 80 prosenttia aurinkovoimalassa tuotettavasta sähköstä menisi omaan kulutukseen. Nyt suositellaan usein mitoitusta, joka johtaa tätä suurempaan myydyn sähkön osuuteen.

Kettusen mukaan lievää ylimitoitusta edesauttaa aurinkopaneelien hintojen lasku. Vaikkapa kolmen kilowatin aurinkosähköjärjestelmän sijaan voi harkita viiden kilowatin voimalaa. Järjestelmään saadaan näin huomattavasti enemmän tehoa, mutta investoinnin hinta ei merkittävästi suurene.

– Mitoitus kannattaa tehdä aina huolella ja käyttää apuna talon tuntikohtaista sähkönkulutusta.

Loivennusta sähkön kulutushuippuihin

Kettusen mielestä energiaratkaisuissa kannattaa ottaa huomioon myös sähkömarkkinoiden kehitys. Odotettavissa on, että yhä useampi kuluttaja maksaa tulevaisuudessa sähköstä kunkin hetken markkinahinnan.

– Silloin on tärkeää tasata kulutushuippuja, sillä esimerkiksi kovilla pakkasilla sähköstä voi joutua maksamaan korkean hinnan.

Kettusen mukaan kulutushuippujen loiventaminen riippuu kohteesta. Esimerkiksi suhteellisen uuden öljykattilan omistajalle voi olla järkevää hankkia rinnalle ilma-vesilämpöpumppu, jolla voi lämmittää suurimman osan vuodesta ja turvautua öljypolttimeen vain kovimmilla pakkasilla.

Energiajärjestelmien huolto kannattaa muistaa

Myös Onnisen tekninen asiantuntija Jani Mäkitanner on havainnut, että pientalojen omistajat kiinnittävät entistä enemmän huomiota kokonaisuuteen.

"Esimerkiksi aurinkopaneelien hankinnan yhteydessä ostetaan myös ilmalämpöpumppu, jos sellaista ei vielä ollut. Näin jäähdytys hoituu helteillä itsetuotetulla energialla", Mäkitanner toteaa.

Mäkitannerin mukaan aurinkosähköjärjestelmät ovat tehneet läpimurron myös pientaloissa. Yhä useammat haluavat liittää järjestelmään myös akuston.

– Päivän aikana kertynyt sähkön ylituotanto voidaan näin ladata ja käyttää se illalla, kun käytetään enemmän sähkölaitteita.

Mäkitanner toivoo, että pientalon omistaja kiinnittää huomiota myös energiajärjestelmien asianmukaiseen toimintaan ja säännölliseen huoltoon. Hän suosittelee kiinteistöön huoltokansiota, johon kerätään laitteiden käyttöohjeet ja kirjataan vuoden aikana tehtävät huoltotoimet.

– Vaikkapa ilmalämpöpumpun sisäyksikön suodattimet on puhdistettava määräajoin. Se parantaa ilman kiertoa ja laitteen hyötysuhdetta. Myös lämpöpumpun ulkoyksikössä on varmistettava aika ajoin kennon puhtaus ja kondenssiveden poistuminen.

Näin parannetaan pientalon energiatehokkuutta

Energiatehokkuuden parantaminen suunnitellaan ja toteutetaan ammattilaisten avulla. Yksittäisten laitteiden hankkimisen sijaan on oleellista katsoa kokonaisuutta.

  • Erityisen suosittuja ovat nyt energiaa säästävät lämmitysratkaisut ja aurinkosähköjärjestelmät.
  • Myös automatiikan hyödyntäminen etenee vauhdilla, sillä sen avulla voidaan parantaa esimerkiksi aurinko- ja lämmitysjärjestelmien ohjausta ja parantaa näin energiatehokkuutta.
  • Energiaratkaisuissa on hyvä hahmottaa myös tulevia tarpeita. Esimerkiksi aurinkosähköjärjestelmän mitoitus hieman nykyistä kulutusta suuremmaksi voi olla perusteltua tulevaisuudessa hankittavan sähköauton lataamiseksi.
  • Pientalon omistajaa kannattaa muistuttaa myös energiajärjestelmien säännöllisen huollon tärkeydestä. Kiinteistöön huoltokansioon voi kerätä laitteiden käyttöohjeet ja kirjata vuoden aikana tehtävät huoltotoimet.

Teksti: Matti Remes
Kuvitus: iStock

Juttu julkaistu alun perin Onninen-lehdessä 2/2021

Lue lisää aurinkosähköstä ja energiatehokkuudesta