Vesiputkea Keravanjoen ali suuntaporauksella

Vantaan Tikkurilassa Keravanjoen alitukseen käytettiin suuntaporaustekniikkaa, jonka avulla paksu putki alitti joen vaakasuunnassa vain parissa päivässä.

Tikkurilan mittavan vesihuoltohankkeen on määrä valmistua vuoden 2023 aikana. Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY:n toimeksiannosta rakennetaan ja saneerataan vesihuoltoverkostoa ja parannetaan alueen vedenjakelun kapasiteettia. Urakoitsijana hankkeessa toimii GRK Suomi Oy.

Työt koskevat sekä vesijohtoja että jätevesi- ja hulevesiviemäreitä. Marras-joulukuun taitteessa 2022 toteutui hankkeeseen kuulunut vesiputken veto Keravanjoen alitse HSY:n edellyttämää suuntaporaustekniikkaa käyttäen.

– Suuntaporaustekniikka on yksi kaivamattoman tekniikan (No dig) menetelmistä. Samalla nimellä kuvataan myös esimerkiksi vesihuoltolinjojen saneerauksessa käytettäviä putkien sujutus- ja pinnoitusmenetelmiä, sanoo GRK Suomi Oy:n työmaainsinööri Simo Korteniitty.

Suomessa suuntaporaustekniikka on ollut käytössä jo vuosia ja kysyntä on kasvussa. Se ei ole ihme, sillä tiiviisti rakennetuilla seuduilla häiriötä ympäristöön koituu huomattavasti vähemmän, kun esimerkiksi teitä ei tarvitse sulkea. Myös arvokkaiden luontokohteiden tai puistoalueiden aukikaivamista halutaan välttää.

– Viimeisen viiden vuoden aikana GRK:lla on ollut useita urakoita, joiden yhteydessä vesijohto- tai viemäriputkia on asennettu suuntaporaamalla, kertoo Korteniitty.

Työmenetelmän etuihin kuuluu myös jälkitöiden vähäisyys. Kaivamisen jälkiä jää siistittäväksi minimaalisen vähän, eikä silmälläpitoa vaativia painumisia synny.

Suuntaporauksen erikoiskalustolla ja osaamisella on kysyntää

Suuntaporauskalusto on iso investointi, jonka käyttö vaatii suunnittelua ja erityisosaamista. Järkevintä onkin ulkoistaa suuntaporaukset tekniikkaan ja kalustoon satsanneille aliurakoitsijoille. Myöskään GRK:lla ei ole omaa suuntaporauskalustoa, vaan poraustyöt on ostettu alihankintana. Tikkurilan suuntaporauksen on tehnyt aliurakoitsija Lännen Alituspalvelu Oy.

Tehokkaan, nopean ja edullisen suuntaporauksen etuihin lukeutuu tässä projektissa myös se, että pohjavesiin kohdistuvat riskit ovat pienet.

Kustannustehokkainta suuntaporaus on alle 500 metrin toteutuksissa, mutta enimmillään poraus onnistuu jopa 1 500 metrin pituuteen saakka. Tekniikan kilpailukyky on sitä parempi, mitä syvemmälle ja pehmeämpiin olosuhteisiin asennetaan.

Menetelmällä on toki myös rajoituksensa. Esimerkiksi taajamien tiheä
maanalainen infra on haastava ympäristö. Myös maalajin vaihtelut, isot maakivet tai kallio voivat aiheuttaa ongelmia porauksessa. Siksi kohteen analysointiin tarvitaankin usein koekairauksia ja -kuoppia.

– Tikkurilassa porattavan putken korkeutta muutettiin paikoin vähän suunniteltua syvemmälle. Siten pienennettiin riskiä maan alla olevien rakennettujen linjojen vaurioitumisesta. Maalaji oli pohjatutkimusten mukaisesti pehmeää savea, joten se ei tuottanut ongelmia, toteaa Korteniitty.

Koulutus apuna

Suuntaporauksen työtekniikka poikkeaa merkittävästi perinteisestä aukikaivamisesta.

– Suunnittelija määrittää käytettävän putken ja sen vaatimukset tapauskohtaisesti. Tässä urakassa suuntaporattavat muoviset vesijohtoputket ovat suojakuorellisia ja valurautaputket kuitusementtipinnoitettuja. Tarkoituksena on suojata putkia naarmuuntumiselta, kertoo Korteniitty.

– Saimme myös koulutusta uudentyyppisestä vuotohälytysjärjestelmällä varustetusta putkesta. Putkitoimittaja Egeplastin koulutus keskittyi lähinnä putkien liitostyön yhteydessä tehtävään vuotokontrollinauhan liittämiseen ja sen suojaamiseen. Lisäksi saimme tietoa putken sallituista taivutussäteistä ja käsittelylämpötiloista.

Onnisen kanssa tehtiin hyvää yhteistyötä Tikkurilan projektin eri vaiheissa.

– Esimerkiksi kaikki muoviputket ja -kaivot, sähköhitsausosat sekä palopostit tilasimme Onnisen kautta. Onniselta oltiin mukana myös työmaan yhteydenpidossa sekä perehdyttävässä koulutuksessa.

Muoviputken vuotoriskit pienemmiksi

Onnisen asiakasvastuupäälliköllä Jari Häggillä on hyviä kokemuksia Egeplastin putkien käytöstä suuntaporausurakoissa.

– Aiemmin vastaavissa porauksissa riskinä oli putken vioittuminen reikään tunkkaamisessa. Kivi tai joku muu kova partikkeli saattoi tehdä muoviputkeen naarmun, joka aiheutti vuodon heti tai vaikkapa vasta vuoden kuluttua. Tässä urakassa käytetyn Egeplastin muoviputken uusia ominaisuuksia ovat 630 mm:n kokoluokassa jopa 5 mm:n paksuinen suojaava kuori sekä sähköinen vuodonvalvontajärjestelmä, jonka avulla voidaan vuosienkin jälkeen löytää ilmennyt vuotokohta ja paikallistaa se 0,5 m:n tarkkuudella. Koko putkea ei näin tarvitse kaivaa esiin vian löytämiseksi ja korjaamiseksi.

Kustannustehokasta ja ympäristöä huomioivaa vesihuollon tekniikkaa

Urakoitsijan edustaja Simo Korteniitty summaa Tikkurilan poraustyön menneen kaiken kaikkiaan sujuvasti ja tehokkaasti.

– Pilottireiän poraaminen joen ali onnistui pehmeään savimaahan yhden työvuoron aikana, ja samoin avartimeen kiinnitetyn vesijohtoputken vetäminen seuraavana päivänä. Poratut putket liitetään rakennettuihin linjoihin myöhemmin molemmissa päädyssä.

Tikkurilan suuntaporaus

  • Halkaisijaltaan 630 mm:n putki vedettiin Keravanjoen ali. Putkelle tehtiin tilaa poraamalla vaakasuunnassa joen ali.
  • Asennettu muoviputki on vuotohälytysjärjestelmällä varustettua uutta tekniikkaa. Valmistaja on saksalainen Egeplast.
  • Muoviputket puskuhitsattiin valmiiksi noin 200 m:n putkiletkaksi työalueeksi rajatussa puistossa.
  • Suuntaporaus on nopeaa: pilottireiän poraus sujui työvuorona aikana, avartimeen kiinnitetty vesijohtoputki vedettiin seuraavana päivänä.
  • Suuntaporauksella onnistuvat halkaisijat 50 mm:stä aina 1 200 mm:n saakka.
  • Urakan päätoteuttajana toimii GRK Suomi Oy. Tikkurilan vesihankkeen rakennus- ja saneeraustyöt valmistuvat vuoden 2023 aikana.

Teksti: Teija Aaltonen
Kuvat: Sami Heiskanen

Juttu on julkaistu alunperin Onninen-lehdessä 2/23

Verkkokauppa mukana matkassa 24/7