Palveluvarastoautolla tehokkuutta työmaalle

Palveluvarastoauto mahdollistaa ketterän työmaa-asioinnin. Onnisen ja K-Caaran yhteistyön myötä palveluvarastoautoa on kehitetty eteenpäin.

Palveluvarasto ei itsessään ole uusi keksintö. Lyhykäisyydessään se tarkoittaa hyllykokonaisuutta yrityksen omissa tiloissa, erillisessä tilassa työmaa-alueella tai rakennettuna tuotantoauton tiloihin.

Palveluvarastoautoissa hyllykokonaisuus räätälöidään asiakkaan tarpeiden mukaan niin, ettei autoon jää hukkatilaa. Lopuksi hyllyt täytetään yrityksen eniten käyttämillä tuotteilla sekä tärkeimmillä työkaluilla. Tukkukäynnit ja työn keskeytykset vähenevät, kun tarvittavat artikkelit löytyvät läheisestä palveluvarastosta.

Kun tarve tietylle tuotteelle ilmenee, asentaja skannaa tuotteen Onnisen uudistuneella mobiiliapplikaatiolla ja näin tuotteen käyttöönotto rekisteröityy suoraan kirjanpitoa ja laskutusta varten. Tuotteen kappalemäärän pudotessa alle ennalta sovitun rajan, lähtee tieto täydennystarpeesta Onniselle. Täydentävät tuotteet toimitetaan asiakkaalle paikalliseen Onninen Express -myymälään, josta asentaja voi kerralla käydä hakemassa kaikki kappalerajan alle vähentyneet tuotteet.

Palveluvarastoauto avaimet käteen -konseptilla

Vaikka palveluvarasto on konseptitasolla tuttu tuote, on palvelua kehitetty vastaamaan paremmin asiakkaiden toiveita. Kesko-konserniin kuuluvat Onninen, K-Caara ja K-Auto Leasing ovat yhdessä luoneet uudenlaisen palveluvarastoautokonseptin, jossa K-Auton maahantuomiin Volkswagen Hyötyautoihin rakennetaan Onnisen palveluvarasto avaimet käteen -periaatteella.

Onnisen palveluvarastoauton tuotevalikoima on Onnisen omaisuutta niin kauan, kunnes yrityksen työntekijä ottaa tuotteen käyttöönsä. Kun auto otetaan kustannustehokkaalla huoltoleasingilla, sen käytöstä maksetaan yhtä kiinteätä kuukausivuokraa, sisältäen kaikki auton elinkaaren kulut. Yrityksen tasetta pystytään näin keventämään hyödyntämällä sekä huoltoleasingautoa että Onnisen palveluvarastoa.

– Monet yrittäjät pitävät tärkeänä sitä, ettei pääomaa tarvitse sitoa liikaa ajoneuvoihin tai varastoon, toteaa K-Caaran yritysmyyntipäällikkö Harri Ketonen.

Ketosella on pitkä historia hyötyautokaupasta, ja hänelle onkin syntynyt selkeä tuntuma siitä, mihin suuntaan ala on kehittymässä. Ketonen kuvaa, kuinka yritysten taseen hallinta on entistä tärkeämmässä roolissa. Autoa ei välttämättä enää osteta yrityksen nimiin, eikä asennustyöhön kuuluvia tuotteita osteta omaan taseeseen.

– Yksittäinen auto, sekä siihen kuuluva tuotevarasto voivat sitoa helposti kymmeniä tuhansia euroja. Useamman auton yrityksessä tämä määrä kertautuu nopeasti todella suureksi. Autot, työvälineet ja tarvikkeet tulisikin asettaa samalle viivalle muiden kulujen kanssa. Pääomien vapauttaminen työkaluista ja autoista mahdollistaa niiden tuottavamman käytön, Ketonen selventää.

Sellainen auto millainen tarve

Tarve tuotantoautolle, sen vaatimuksille ja kokoluokalle vaihtelevat usein yrityksittäin ja jopa sen eri toimintojen sisällä. Volkswagen hyötyautojen valikoima tarjoaa useampaan tarpeeseen auton.

– Auton kokoluokka riippuu kuljetettavien tuotteiden määrästä, joillekin riittää Volkswagen Caddy kokoluokan auto, kun taas toiset eivät pärjää ilman Volkswagen Transporterin tai Crafterin kokoista hyötyautoa.Ensisijaisesti auton hankinnassa pitäisikin miettiä todellista tarvetta, kuvailee Ketonen.

Autovalinta on erityisen tärkeää, mikäli se yhdistetään Onnisen palveluvarastoon. Parhaimmillaan Volkswagen hyötyautoon saa jopa 400 tuotenimikettä hyllyineen. Mikäli asennustyössä käytetään usein erilaisia tuotteita, tarkoittaa liian pieni auto useampaa tukkukäyntiä ja sitä myötä tarpeettomia työn keskeytyksiä. Toisaalta liian iso auto tarkoittaa ylimääräisiä kustannuksia.

– Yhteistyö K-Caaran ja Onnisen välillä on toiminut hyvin, ja olemme saaneet hiottua auton ja palveluvaraston yhteishankinnan kuntoon. Kun sekä auto että siihen liittyvä varasto hankitaan molemmat yhden yrityksen kautta, voidaan varmistua siitä, että auto sekä siihen liittyvä varasto vastaavat varmasti yrityksen tarvetta, Ketonen hehkuttaa.

TEKSTI JA KUVAT KESKO