Onnimarkkinoiden arpajaisten säännöt, kevät 2023

1. Osallistumisaika Arvontaan osallistuvat arpalippuihin oikeuttavat tilaukset, jotka Onninen on vastaanottanut Onnisen verkkokaupassa 11.3.2023 klo 00.00 – 26.3.2023 klo 24.00 välisenä aikana tai muulla tavalla 13.3.2023 klo 00.00 – 24.3.2023 klo 24.00 välisenä aikana. Arvat kustakin tilauksesta huomioidaan automaattisesti.

2. Osallistumiseen oikeutetut yritykset Arpalippuihin oikeuttavia tilauksia voivat tehdä kaikki Suomessa kaupparekisteriin rekisteröidyt yritykset, joilla on voimassaoleva ja aktiivinen asiakastili Onninen Oy:llä. Osallistumisoikeutta ei ole Onnisen tytäryhtiöillä, Onnisen tavarantoimittajilla eikä Onnisen ja sen tytäryhtiöiden henkilökunnan määräysvallassa olevilla yrityksillä. Yksityishenkilöt eivät voi osallistua arvontaan. Arvonnan voittaja, jolle mahdollinen arpajaisvoitto luovutetaan, on Onnisen asiakasyritys, ei sen omistaja, johtoon kuuluva henkilö tai työntekijä henkilökohtaisesti.

3. Osallistumiskelpoiset tilaukset Arvontaan osallistuvat Onnimarkkinat-kampanja-aineistoissa määriteltyjen kampanjatuotteiden sekä kaikki Onnline-tuotteiden tilaukset seuraavalla tavalla, kun kertaostos ylittää 1000 € (alv 0 %).
Kertaosto 1000 € alv 0% = 2 arpalippua
kertaosto 1500 € alv 0% = 3 arpalippua
kertaosto 2000 € alv 0% = 4 arpalippua
kertaosto 2500 € alv 0% = 5 arpalippua jne.
Jokainen osallistumisaikana tehdyn tilauksen perusteella osallistujalle kirjattu arpa osallistuu palkinnon arvontaan.

4. Arvonta Arvonta suoritetaan viikolla 20. Onninen ilmoittaa voittaneelle yritykselle voitosta erikseen. Mikäli arvonnan voittaneen yrityksen edustajaa ei tavoiteta kahden (2) viikon kuluessa, arpoo Onninen uuden voittajan. Arvonnan
voittaneella yrityksellä on mahdollisuus kieltäytyä palkinnon vastaanottamisesta. Onninen pyytää palkinnon vastaanottavalta arvonnan voittajalta luvan voittajan ja voittajan yhteyshenkilön nimen ja muiden tarvittavien tietojen julkaisuun palkinnon luovutuksen yhteydessä sekä markkinointitarkoituksiin Onnisen www-sivuilla, asiakaslehdissä, uutiskirjeissä ja muissa tiedotusvälineissä. Palkinnon luovutuksen edellytyksenä on, että voittajan tilaukset on maksettu ennen palkinnon luovutusta.

5. Palkinto Voittaja saa palkinnokseen uuden VOLKSWAGEN Crafter 35 2,0 TDI 103 kW, 3640 -umpipakettiauton. Autoja arvotaan yksi kappale kaikkien arvontaan osallistuvien kesken. Palkinto ei sisällä vakuutuksia, ajoneuvoveroa tai muitakaan ajoneuvoon tai sen luovutukseen liittyviä julkisia maksuja tai kuluja. Voittanut yritys järjestää itse palkinnon kuljetuksen Onniselta. Arvonnan järjestäjä vastaa arpajaisveron maksamisesta. Arpajaisveron peruste on palkinnon arvo.

6. Arpajaisten järjestäjä Arvonnan järjestää Onninen Oy, y-tunnus 1071207-9, osoite Työpajankatu 12, 00580 Helsinki.

7. Järjestäjän vastuu Palkinnolla on tehtaan myöntämä voimassaoleva takuu. Onninen ei vastaa palkinnossa mahdollisesti olevista vioista tai puutteista taikka niiden aiheuttamasta välillisistä tai välittömistä selvittämis-, korjaus- tai muista kustannuksista taikka käyttöhyödyn tai tulojen menetyksestä taikka muista vahingoista tai menetyksistä. Palkinnon voittaneen tahon tulee korjauttaa takuun mukaisesti mahdolliset viat tai puutteet palkinnossa. Palkinnon vastaanottaja vapauttaa Onnisen sekä mahdolliset muut arvontaan liittyvät osapuolten yhteistyökumppanit kaikista vahingoista, jotka aiheutuvat tai joiden väitetään aiheutuneen osallistumisesta tähän arvontaan tai palkinnon vastaanottamiseen tai käyttämiseen. Arvonnan järjestäjän vastuu osallistujia kohtaan ei voi missään tilanteessa ylittää näissä säännöissä mainittujen palkintojen arvoa tai määrää. Onninen ei vastaa mahdollisista painovirheistä eivätkä muista kilpailuun liittyvistä virheistä. Järjestäjät eivät vastaa tietoteknisistä syistä johtuvista esteistä kilpailuun.

8. Muut ehdot Nämä säännöt koskevat kaikkia arvontaan osallistujia. Osallistumalla arvontaan osallistuja sitoutuu noudattamaan sääntöjä ja järjestäjän niiden perusteella tekemiä päätöksiä. Järjestäjä pidättää itsellään oikeuden sääntömuutoksiin. Mahdollisista sääntömuutoksista ilmoitetaan arvontaan liittyvillä www-sivuilla. Arvontasääntöjen soveltamiseen ja tulkintaan liittyvät
mahdolliset epäselvyydet ratkaisee järjestäjä.