Laskutusosoitteet

Onninen on siirtynyt vastaanottamaan laskuja ainoastaan sähköisessä muodossa. Sähköinen laskutus tuo kustannussäästöjä sekä laskuttajalle että vastaanottajalle. Sähköisen laskutuksen ansiosta laskut käsitellään nopeammin, arkistoiminen helpottuu ja paperisten laskujen aiheuttama ympäristön kuormitus vähenee.

Onninen vastaanottaa verkkolaskuja kahteen eri verkkolaskuosoitteeseen. Toinen verkkolaskuosoite on tarkoitettu kululaskuille ja toinen toimittajien tavaralaskuille (ostotilaukselliset laskut).

Laskutusohjeet suomeksi:

Tavaralaskut (ostotilaukselliset laskut)
Kululaskut (ei-ostotilaukset laskut)
Sähköpostilaskujen lähetysohje (kululaskut)

Laskutusohjeet englanniksi:

Goods invoices (purchase order invoices)
Expense invoices

Lisätietoja

Kululaskuihin liittyvät ohjeet:
toimittajat@onninen.com

Kulu- ja tavaraostolaskuihin liittyvät maksuselvitykset, maksuhuomautukset, saldovahvistukset, tiliotteet:
Keskon Talouspalveluiden yhteydenottolomake