Uusi tierumpu auttaa vaelluskalojen kulkua Jyväskylässä

14.08.2020 09.19
Uponorin yhteistyössä Onnisen kanssa toimittama uusi tierumpu tuo apua vaelluskalojen kulkuun Jyväskylän Pölkkyojalla.

K-ryhmä ja WWF kunnostivat yhteistyökumppaneiden kanssa osana K-Kalapolut-yhteistyötä torstaina 13.8.2020 Jyväskylän Pölkkyojaa. Vanha tierumpu haittasi kalojen ja muiden vesieliöiden liikkumista uomassa. Samalla tehtiin purouoman kunnostuksia, jotka mahdollistavat paremman elinympäristön uhanalaisille taimenille.

Pienet purot ja joet ovat täynnä kalojen vaellusta ja kutemista haittaavia esteitä, kuten tierumpuja. Pölkkyojalla taimenten liikkumisen estänyt rumpu vaihdettiin uuteen ja isompaan, joka mahdollistaa entistä rumpua paremmin kalojen kulun. Rumpu myös asennettiin syvemmälle uomaan. Uuden tierummun Pölkkyojalle lahjoittaa Uponor yhteistyössä Onnisen kanssa.

-Lähdimme mielellämme mukaan tähän yhteistyöhön korjaamaan uhanalaisten vaelluskalojen kulkuestettä, kun tilaisuus tarjoutui, toteaa Uponor Infraa edustava tuotepäällikkö Tomi Kurhinen.

Keskon rakentamisen ja talotekniikan kaupan tuotelinjajohtaja Jani Kakko jatkaa:
-Meillä on kaksi esimerkkiä tierummuilla tehdyistä kalapolkuratkaisuista, nyt Jyväskylässä ja viime kesänä Hollolassa. Me Onnisella haluamme jatkossakin saattaa yhteen tierumpuja valmistavat tavarantoimittajamme niin K-Kalapolut-yhteistyön tekijöiden kuin paikallisten tienhoito- ja vesiensuojeluyhdistysten kanssa. Pienillä teoilla ja valinnoilla saadaan aikaan isoin vaikutus.

Myös WWF:n asiakkuuspäällikkö Juuso Lautiainen iloitsee yhteistyömahdollisuudesta.

-On erittäin hienoa, että yritykset näkevät tuotteidensa mahdollisuudet parantaa ympäristön tilaa konkreettisin tavoin. Pölkkyojan uuden rummun lahjoituksella vaelluskalojen liikkumismahdollisuudet vesistössä laajenevat, ja taimenellekin avautuu lupaava elinympäristö. Yhteistyöllä saamme aina enemmän aikaan, Lautiainen sanoo.

Pölkkyoja saa alkunsa pohjavesialueella, ja sen vuoksi puro voi tarjota hyvän kasvuympäristön taimenille etenkin kesäisin. Pölkkyoja laskee ensin Vispiläjokeen ja yhdistyy lopulta Päijänteeseen.

-Lohikalat suosivat viileää vettä, ja viime vuosina hyvin lämpimät jaksot ovat paikoin aiheuttaneet haittaa taimenkannoille. Jos vedet lämpenevät kesällä, niin kalat voivat hakeutua pääuomasta puroon viileämpään veteen, WWF:n suojeluasiantuntija Olli Sivonen kertoo.

Kunnostukset voivat edistää esteiden poistoa Pölkkyojan alapuolella

Jokien perkaaminen on vaikuttanut Suomessa taimenkantojen tilaan. Siksi rummun yläpuolisilla alueilla palautetaan vanhoja perkuukiviä uomaan. Taimenet laskevat mätimunansa soraikkoon, jossa poikaset voivat kehittyä. Pölkkyojalla lisätään uomaan myös soraa kohentamaan kalojen lisääntymisalueita. Mikäli taimenkannan tila paranee, voi vaellukselle lähtevien taimenten määrä myös kasvaa. Pölkkyoja sijaitsee luonnonsuojelualueella, ja kunnostustyöt tukevatkin osin myös suojelualueen hoitotoimenpiteitä.

Pölkkyojan alapuolista Vispilänjokea on kunnostettu aiemmin. Pölkkyojan kunnostukset voivat aiempien kunnostusten ohella edistää alapuolisten esteiden poistoa esimerkiksi Myllyjoella, jossa tierumpu ja säännöstelypato estävät vielä tällä hetkellä kalojen kulun Päijänteestä Pölkkyojalle.

K-Kalapolut-kausien 2017–2019 aikana on avattu yli 80 kilometriä uutta elin- ja kutuympäristöä vaelluskaloille, purettu 19 nousuestettä ja tehty yli 200 kutusoraikkoa. Talkoita on järjestetty yli 20 kohteessa ympäri Suomea.

Lue lisää K-ryhmän ja ympäristöjärjestö WWF:n Kalapolut-yhteistyöstä.