Palveluvarastot helpottavat tavaralogistiikkaa

Palveluvarasto on asiakkaan omissa tiloissa, ajoneuvossa tai kontissa oleva itsepalveluvarasto, jonka tuotevalikoima on räätälöity Onnisen varastovalikoiman tuotteista asiakkaan tarpeisiin. Palveluvarasto helpottaa arjen tavaralogistiikkaa.

Tuotteet on helppo ottaa palveluvarastosta käyttöön mobiilisovelluksella viivakoodeja skannaamalla. Tieto tuotteiden menekistä siirtyy mobiilisovelluksen kautta Onnisen järjestelmään, minkä perusteella palveluvarastoon muodostetaan täydennystoimitus automaattisesti ilman erillistä tilausta.

Varastoitavien tuotteiden tietoja pystyy myös helposti tarkastelemaan mobiilisovelluksen avulla. Näet tuotteiden varastosaldon, tilauspisteet, toimituserät sekä tarkemmat tuotetiedot kuten hinnat ja tekniset tiedot. Lisäksi voit tarkastella palveluvaraston tilaushistoriaa Onnisen verkkokaupan näkymän kautta.

Ylimääräisten tukkukäyntien määrä vähenee ja työskentely tehostuu, kun palveluvaraston tuotevalikoima sekä tuotemäärät on optimoitu asiakastarpeiden mukaisesti. Jos tiettyä tuotetta kuluu ennakoitua enemmän, voidaan tämän tuotteen määrää varastossa lisätä toimituserää muuttamalla.

Palveluvaraston hyödyt

  • Palveluvaraston tuotevalikoima on asiakkaan tarpeisiin räätälöity.
  • Palveluvaraston automaattinen täydennys pitää huolen täydennystoimituksista ja tuotteiden saatavuudesta.
  • Päivittäisiä työtehtäviä voidaan tehostaa palveluvarastoon varastoitavan tuotevalikoiman avulla.
  • Tarve päivittäisten tilausten käsittelylle vähenee.
  • Tuotevalikoima selkeytyy.

Kiinteä palveluvarasto työpaikalla

Jatkuvaan asennus- ja huoltotoimintaan soveltuu hyvin kiinteä varastoratkaisu. Palveluvarasto perustetaan asiakkaan toimitiloihin sille rajatulle alueelle ja tuotteet tulevat omille tuotepaikoilleen varastohyllyille. Esimerkiksi tuotantolaitoksissa voi olla tarve tuotantoa palvelevalle tuotevalikoimalle, tai verkonrakentajalla voi olla tarve omissa tiloissa sijaitsevalle kiinteälle varastolle, jolla varmistetaan toiminta kellon ympäri.

Palveluvarasto autossa

Liikkuvaan asennus- ja huoltotyöhön soveltuu hyvin autoihin rakennettava palveluvarastoratkaisu. Aikaa ja rahaa säästyy, kun yleisimmin käytetyt tuotteet löytyvät läheltä ja jatkuvat ajot myymälöihin vähenevät. Tuotteiden kulutukseen perustuvat automaattiset täydennystoimitukset toimitetaan sovittuna viikoittaisena täydennyspäivänä Onninen Express -myymälään.

Onnisen kautta voit yhdistää tähän K-Caara-leasingin ja saat näin hankittua tarpeeseen varustellun Volkswagen–hyötyauton. Räätälöity tuotevalikoima ja tarkoitukseen varusteltu pakettiauto tulevat näin kätevästi samassa paketissa.

Palveluvarasto kontissa

Pidempiin, mutta tilapäisiin tarpeisiin soveltuu konttivarasto. Hyvä esimerkki tästä on vähintään noin vuoden kestävä isompi rakennustyömaa tai syrjäseudulla sijaitseva verkonrakentamiskohde, josta lähimpiin myymälöihin on pitkä matka.

Muut palvelut