Asiantuntija vastaa: Infra-alan työllisyysnäkymät

Tarvitaanko infra-alalle lisää tekijöitä, INFRA ry:n toimitusjohtaja Paavo Syrjö?

1. Onko infra-alalla töitä tarjolla?

Kyllä on, tarvitsemme lisää tekijöitä. Tulevien vuosien näkymät infrarakentamisessa ovat suhteellisen hyvät. Alustavien ennakointitulosten mukaan maa- ja vesirakentamisen työllisten määrän kasvu on kolmanneksi suurinta kaikista toimialoista henkilömäärällä mitattuna. Alalta eläköityy vuosittain yli tuhat henkilöä, mutta samassa ajassa oppilaitoksista valmistuu uusia ammattilaisia vain noin puolet siitä.

2. Mihin tehtäviin tarvitaan juuri nyt tekijöitä?

Kaikentasoisiin tehtäviin. Esimerkiksi infra-alan työnjohtajista on krooninen pula. Lisäksi tarvitaan muun muassa rakennusmestareita, insinöörejä, konekuskeja ja työnjohtajia. Suurin pula työmailla on maarakentajista eli niin sanotuista perämiehistä. Osaavia perämiehiä tarvitaan etenkin kunnallistekniikan ja katujen saneeraushankkeisiin, joissa he toimivat konekuskien ”kapellimestareina”.

3. Entä lähitulevaisuudessa?

Esimerkiksi ratarakentamiseen ja kunnallistekniikan saneeraushankkeisiin tarvitaan lisää tekijöitä eri koulutustaustoilla. Valtio ja kaupungit investoivat infran kunnossapitoon. Tulevana kesänä päällystetyömailla tarvitaan uusia ammattilaisia. Energiatuotannon muutos tulee näkymään infrasektorilla – tuulivoiman rakentaminen ja siihen linkittyvän vetyverkoston rakentaminen työllistää infra-alaa merkittävästi lähitulevaisuudessa.

4. Minkälaista koulutusta ja työkokemusta kannattaa hankkia?

Alalla riittää töitä ammatillisen perustutkinnon suorittaneista aina tohtoritasolle saakka. Perustutkinto antaa myös jatko-opintokelpoisuuden, joten esimerkiksi työnjohtajaksi haluavalle se on erinomainen pohjakoulutus
ammattikorkeakouluun. Tulevaisuudessa korostuu tietomallintamiseen ja koneohjaukseen liittyvä osaaminen. Nopeasti muuttuvalla infra-alalla on tärkeää kehittää osaamistaan jatkuvasti esimerkiksi täydennyskoulutuksella.

Kuka?

Paavo Syrjö
Toimitusjohtaja
INFRA ry

Lisätietoja koulutuspaikoista löytyy esimerkiksi:
https://www.mank.fi/koulutuspaikat

Lue myös

Verkkokauppa mukana matkassa 24/7