Luovia valaistusratkaisuja uudessa Lempäälä-talossa

Nykyaikaisen Lempäälä-talon tekniikassa, erityisesti kirjaston valaistuksessa, oli arkkitehdin asettamia vaativia reunaehtoja: ulkonäkö ja alareunan linjakkuus kattorakenteeseen. Ratkaisuksi löytyi tyylikäs alakattoon upotettava valaisin.

Lempäälän runsaan 23 000 asukkaan kunta uusii koko keskustansa. Tammikuun 2021 alussa valmistui kunnan useimmat palvelut saman katon alle yhdistävä Lempäälä-talo. Lisäksi keskustaan nousee lähitulevaisuudessa uusia asuintaloja yhteensä noin 2 000 asukkaalle.

Nykyaikainen kirjasto muodostaa Lempäälä-talosta suurimman osan, ja se on myös urakkana vaativin. Urakkamuotona sekä pääurakassa että aliurakoissa on yhteistoimintaurakka. LVS-urakkakokonaisuudesta vastaa Aro Systems Oy. Valaistusratkaisua ratkottiin yhteistyössä valaisintoimittaja SG Armaturenin ja Onnisen kanssa.

Lempäälä-talo sai räätälöidyn valaisinratkaisun

Aro Systemsin LVS-töistä vastaavalla projektinhoitaja Jussi Viljakaisella, SG-Armaturenin Key Account Manager Kari Markkulalla ja Onnisen tästä kohteesta vastaavalla teknisellä myyjällä Satu Siltalalla on kaikilla vahva sähköasentajatausta. Tämä teki keskinäisestä ajatustenvaihdosta helppoa; jokainen tiesi, mikä on olennaista ja keskittyi siihen.

Viljakainen ehdotti asennettavuutta sekä muunneltavuutta samalla ulkonäöllä, ja ratkaisua etsittiin yhdessä. Lopputuloksena oli tyylikäs alakattoon upotettava valaisin, jollaiselle voi Viljakaisen mukaan olla käyttöä muissakin julkisen rakentamisen kohteissa.

Valaisinten tulee olla helposti käytön aikana irrotettavissa. Tämä on tärkeä näkökohta nimenomaan kirjaston käyttöaikana, jos esimerkiksi hyllyjen sijaintia halutaan muuttaa, kertoo Viljakainen.

SG Armaturenin emoyhtiö oli niin ikään tiiviisti kehittämistyössä mukana, mikä takasi sen, että valaisimet voitiin täsmätoimittaa normaalituotteistosta poiketen juuri tätä hanketta ajatellen.

– Tähän kohteeseen oli kehitettävä räätälöity ratkaisu, jonka toteuttamiseksi tarvittiin tilaajalta tarkat lähtötiedot, muun muassa tehovaatimus ja toive siitä, minkä sävyistä valoa tiloihin halutaan, Markkula taustoittaa.

Kaikkiaan valaisimia toimitettiin työmaalle runsaat 500 kappaletta ja parkkihalliin runsaat 300. Ne tulivat työmaalle kerroskohtaisina suurpakkauksina, mikä helpotti käsittelyä ja logistiikkaa työmaalla.

Toimiva projektiketju vei kohti yhteistä lopputulosta

Lempäälän kunnan rakennuttajaorganisaation rooli on luonnollisesti tärkeä tässä hankkeessa. Käyttäjien edustajana se on välittänyt toiveita ja vaatimuksia arkkitehdille, jonka määrittelyt ovat puolestaan ohjanneet kehittämään loppukäyttäjiä tyydyttäviä ratkaisuja. Tästä on muodostunut toimiva ketju, jossa kukin projektin osapuoli hyödyntää omaa osaamistaan yhteiseksi parhaaksi.

– Yhteistyö työmaan ja tavarantoimittajien suuntaan on ollut erittäin tiivistä ja hedelmällistä. Kaikilla on yhteinen tavoite, ja se näkyy kaikessa toiminnassa, toteaa Lempäälän kunnan hankejohtaja Lari Laakso.

Lempäälä-talon talotekniikan ratkaisut ovat innovatiivisia

Työmaan LVS-tekniikassa päästiin ideoimaan ja toteuttamaan innovatiivisia ratkaisuja, jotka tuovat rakennuksen käyttäjille käytön helppoutta ja toisaalta energiatehokkuutta. Lempäälän uuden kuntatalon talotekniikan ratkaisut ovatkin monessa kohtaa ”viimeistä huutoa”.

Valaisimet piti asentaa niin, että niiden alareuna oli täsmälleen samassa tasossa alakaton alareunan kanssa. Tätä ratkaisua voi periaatteessa soveltaa muuallakin, vaikka tässä tapauksessa kyseessä oli puhtaasti kohdekohtainen räätälöinti.

Lämmönjako hoituu säteilypaneelein ja konvektorein, myös patteriverkosto on pieneltä osin käytössä. Kaukolämmön ohella talo otettiin myös kaukokylmän piiriin, yhtenä ensimmäisistä taloista suurimpien kaupunkien keskustojen ulkopuolella.

Lempäälä-talo

  • Rakennuttaja: Lempäälän kunta
  • Rakennusaika: 2018–2021
  • LVS-urakoitsija: Aro Systems Oy
  • LVS-toimitukset: Onninen Oy
  • Valaisinten määrä: 500 kappaletta
  • Valaisinten määrä parkkihallissa: 300 kappaletta

Teksti: Vesa Tompuri
Kuvat: Marko Mäkinen

Juttu julkaistu alun perin Onnisen asiakaslehdessä 4/20.