Asiantuntija vastaa: Vihreä siirtymä muuttaa osaamistarpeita

Kuinka vihreä siirtymä muuttaa LVI- ja sähköalaa – ja mihin ammattilaisen kannattaa erikoistua lähitulevaisuudessa, Talotekninen teollisuus ja kauppa ry:n teknologiajohtaja Juhani Hyvärinen?

1. Mitä vihreä siirtymä tarkoittaa LVISKA-alalle?

Yleisesti ottaen vihreä siirtymä tarkoittaa talouden rakennemuutosta kohti kestävää kasvua ja hiilineutraalia yhteiskuntaa. LVISKA-alalle (Lämpö-Vesi-Ilma-Sähkö-Kylmä-Automaatio) tämä tarkoittaa ennen kaikkea sitä, miten rakennuksista tehdään niin energiatehokkaita, että niiden käyttäminen ei vaatisi enää fossiilisia polttoaineita. Ihmisten tarpeet pysyvät samoina. Vaikutuksia ympäristöön on pystyttävä vähentämään mahdollisimman paljon.

2. Mitkä vihreän siirtymän teknologiat valtaavat alaa?

Rakennusten osalta vihreässä siirtymässä keskeistä on uusiutuvan energian käyttäminen. Sen mahdollistavat teknologiat liittyvät esimerkiksi matalalämpötilaisiin järjestelmiin, lämpöpumppuihin, paikalliseen aurinkosähkön tuottamiseen ja resurssien tarpeenmukaiseen ja joustavaan käyttämiseen. Isona yhteisenä nimittäjänä on hyvä energiatehokkuus. Kun se on kunnossa, on käyttäjällä enemmän mahdollisuuksia valita, mitä energiaa milloinkin käyttää: maasta, katolta, varaajasta vai verkosta.

3. Minkälaista uutta osaamista alan ammattilaiset tarvitsevat lähivuosina?

On tärkeää ymmärtää, mikä on asiakkaan todellinen tarve. Silloin pystyy kokoamaan hänelle sopivan kokonaisuuden. Monialainen osaaminen ja tiedonhakutaidot korostuvat. Uusia teknologisia ratkaisuja tuotteistetaan helposti käyttöön otettaviksi, mutta näistäkin tarvitaan osaamista. Esimerkkinä voisi käyttää sitä, miten aurinkopaneelista saadun sähkön hyödynnettävyyttä voisi parantaa rakennuksessa. Se vaatii osaamista aurinkosähköstä, automaatiosta ja esimerkiksi lämmityksestä sekä ehkä jatkossa myös akuista.

4. Miten ammattilaiset voivat varmistaa kehityksessä mukana pysymisensä?

Osaamistaan voi laajentaa lähellä oleviin teknologioihin. Usein automaation rooli on sitoa eri ratkaisut yhteen, joten sen ymmärrys on tärkeää. Vinkkejä koulutustarjonnasta ammatin ohella tapahtuvaan opiskeluun kannattaa kysellä laitevalmistajilta ja -toimittajilta sekä seurata oppilaitosten avointa koulutustarjontaa. Opiskelun tueksi löytyy verkkovideoita, kurssimateriaaleja ja keskusteluryhmiä sekä tietysti kirjoja ja manuaaleja.

Kuka?

Juhani Hyvärinen
Teknologiajohtaja
Talotekninen teollisuus ja kauppa ry Talteka

Tietoa ja ratkaisuja alan ammattilaisille: talotekniikkainfo.fi

Juttu on julkaistu Onninen-lehdessä 1/2024
Teksti: Timo Toiviainen
Kuvat: Juho Kuva

Verkkokauppa mukana matkassa 24/7