Lämpö ja kylmäaineet kiertoon

Kaukolämpöverkkoon yhdistetty hajautettu jäähdytysjärjestelmä tehostaa energian kierrätystä. Myös kiinteistöjen kylmäaineiden regenerointi on kiertotaloutta parhaimmillaan.

Tampere kuuluu Suomessa kaukojäähdytyksen edelläkävijöihin. Tampereen Sähkölaitoksen 40 MW:n kaukojäähdytyslaitos tuottaa jäähdytysenergiaa hyödyntäen Näsijärven syvänteiden viileyttä.

– Käytössämme on teholtaan Euroopan suurin järvijäähdytyslaitos, Tampereen Sähkölaitoksen asiakkuuspäällikkö Hanni Hirvonen sanoo.

Hirvonen puhui asiasta Suomen LVI-liitto SuLVI ry:n ja Green Building Council Finland -verkoston järjestämässä webinaarissa.

Lämpöpumpuille uusia sovelluskohteita

Tampereen kaukojäähdytysverkko on noin 17 kilometriä. Verkon kattavuus on rajallinen, joten Tampereen Sähkölaitos on ryhtynyt tarjoamaan kiinteistöille myös paikallisesti tuotettua jäähdytystä.

Ensimmäisten joukossa kiinteistökohtainen jäähdytys- ja lämpötekninen ratkaisu on toteutettu uudessa kauppakeskus Kalessa. Siellä CHC-järjestelmässä (Combined Heating and Cooling) lämpöpumpulla viilennetty vesi kiertää kiinteistön putkistossa. Kauppakeskuksen viilennyksessä lämmenneen veden lämpöenergia siirretään puolestaan kaukolämpöverkkoon hyödyttämään muita kaukolämmön käyttäjiä.

Ratkaisu on ympäristöystävällinen, sillä perinteisessä ratkaisussa lämpö päästettäisiin katolla olevien lauhduttimien kautta taivaalle. Näin Kalen kattopinta-alaa voidaan hyödyntää aurinkopaneeleilla, joista jäähdytysjärjestelmä saa tarvittavan sähkönsä.

Tampereen Sähkölaitos tarjoaa CHC-ratkaisuja asiakkaille palveluna. Sähkölaitos investoi avaimet käteen -periaatteella lämpöpumpun, muun tuotantolaitteiston ja liittymän. Lisäksi se ylläpitää ja valvoo järjestelmää. Asiakas maksaa kokonaisuudesta palvelumaksun.

Hirvosen mielestä CHC-jäähdytys on erinomainen tapa tuottaa jäähdytystä kiinteistöihin, joille ei vielä voida tarjota kaukojäähdytystä, mutta jotka ovat kaukolämpöverkon piirissä. Samalla pystytään hyödyntämään hukkalämpö ja kierrättämään se hyötykäyttöön.

– Kyse on ehdottomasti tulevaisuuden ratkaisusta. Neuvottelemme
parhaillaan järjestelmän toteuttamisesta esimerkiksi Tampereen taidemuseossa ja uudella poliisilaitoksella. Lisäksi keskusteluissa on useita yrityskohteita.

Kylmäaineiden regenerointi kannattaa

Hajautetut jäähdytysjärjestelmät kaukolämmön yhteydessä ovat järkevää energian kiertotaloutta. Sitä on myös lämpöpumppujen ja kylmälaitteiden sisältämien kylmäaineiden kierrätys. Vanhoista laitteista talteen otettu kylmäaine on mahdollista regeneroida ja käyttää uudelleen.

Kierrätyksen merkitystä korostaa EU:n F-kaasuasetus, jonka myötä korkeamman ilmastolämmitysvaikutuksen eli korkean GWP-arvon kylmäaineiden käytöstä on luovuttava vaiheittain vuoteen 2030 mennessä, sanoo operatiivinen johtaja Anna Laukkonen kylmäaineiden elinkaaripalveluja tarjoavasta Eco Scandicista.

– Regenerointi on tärkeimpiä työkaluja kaasujen suunnitellussa alasajossa. Sen avulla päästään tuhat kertaa pienempään hiilijalanjälkeen uuden kylmäaineen valmistukseen verrattuna.

Regeneroinnissa vanha kylmäaine aluksi analysoidaan. Jos sen puhdistaminen on mahdollista, se käsitellään ja toimitetaan edelleen asiakkaille.
Laukkosen mukaan ympäristöystävällisyyden ohella kylmäaineiden kierrätys on myös kustannustehokas ratkaisu, sillä F-kaasuasetuksen myötä määrättyjen kylmäaineiden hinnat ovat moninkertaistuneet.

Onninen mukana kylmäaineiden kierrätyksessä

Onninen toimii kylmäaineiden kierrätyksessä Eco Scandicin yhteistyökumppanina. Onnisen tuotepäällikkö Hannu Aalto sanoo, että esimerkiksi kylmäjärjestelmän saneerausta tai huoltoa tekevä urakoitsija voi noutaa Onniselta kylmäaineen talteenottopulloja lainaan ja palauttaa ne täytön jälkeen Onniselle.

– Kylmäaine toimitetaan edelleen Eco Scandiciin, joka analysoi ja regeneroi kylmäaineen, mikäli se on kierrätettävissä, Aalto sanoo.

Ympäristöystävällisenä ja vastuullisena yhtiönä haluamme olla Onnisella ja Keskossa edelläkävijöitä myös kylmäaineiden kierrätyksessä

Onnisen toimipisteessä Tampereen Kalkussa on parhaillaan meneillään pilottihanke, jossa asiakas voi asioida omatoimisesti pihalla sijoitetussa kierrätyskontissa. Asiakas hakee kontista tarvitsemansa talteenottopullot ja palauttaa ne täytön jälkeen. Kulkukoodin konttiin saa Onnisen myyntitiskiltä.

Aalto on tyytyväinen siihen, että kierrätettävien kylmäaineiden määrä on koko ajan kasvanut. Lähes kaikki kylmä- ja jäähdytysjärjestelmissä käytetyt HFC- ja HFO-kaasut ovat nykyisin kierrätettävissä.

– Ympäristöystävällisenä ja vastuullisena yhtiönä haluamme olla Onnisella ja Keskossa edelläkävijöitä myös kylmäaineiden kierrätyksessä.

Juttu on julkaistu Onninen-lehdessä 5/2022

Teksti: Matti Remes
Kuvat: Jani Söderlund

Lue energiatehokkaista ratkaisuista