Energiaremontit lisäävät energiatehokkuutta ja vähentävät päästöjä

Talojen energiatehokkuuden parantaminen ja vähäpäästöisiin energiamuotoihin siirtyminen tuovat rakennusalalle paljon uusia urakoita tulevina vuosina. Valtio vauhdittaa päästövähennyksiä uudella energia-avustuksella.

Rakennusteollisuus RT ry teetti hiljattain analyysin, joka on ensimmäinen Suomessa tehty kokonaiskartoitus rakennetun ympäristön hiilipäästöistä. Sen mukaan rakennusten käytön aikainen energiankulutus aiheuttaa peräti kolme neljäsosaa rakennetun ympäristön vuotuisesta hiilijalanjäljestä.

Kattava selvitys antaa pohjan Vähähiilinen rakennusteollisuus 2035 -tiekartalle, joka asettaa suuntaviivat tuleville vuosille.

– Oleellista on keskittyä isoimpiin ja nopeimmin vaikuttaviin päästövähennystoimiin. Kiinteistö- ja rakennusalalla ne liittyvät ennen muuta olemassa olevien rakennusten energiatehokkuuden parantamiseen ja vähäpäästöisiin energiamuotoihin siirtymiseen, RT:n ympäristö- ja energiajohtaja Pekka Vuorinen tiivistää.

Energiaremontti on hyvä sijoitus

Vuorisen mukaan energiaremonteissa keskeiseen rooliin nousee kustannustehokkuus. Remontit ovat kiinteistöjen omistajille ja taloyhtiöille taloudellisesti kannattava sijoituksia, jos ne suunnitellaan huolella ja keinot valitaan tapauskohtaisesti.

Kyseeseen voivat tulla rakenteelliset parannukset, esimerkiksi lämpövuotojen korjaaminen lisäeristyksen, ikkunoiden vaihtamisen tai julkisivuremontin avulla.

– Suurin potentiaali löytyy kuitenkin talotekniikan uudistamisesta ja automaation lisäämisestä, Vuorinen huomauttaa.

Energiatehokkaita ratkaisuja on jo nyt runsaasti tarjolla, mutta digitalisaation nopea eteneminen avaa Vuorisen mukaan entistä enemmän mahdollisuuksia. Ne auttavat esimerkiksi seuraamaan ja säätämään aiempaa tehokkaammin rakennusten energiankulutusta.

– Näemme asuntomessuilla hienoja juttuja, mutta isossa mittakaavassa vaikkapa lämpötilan hallintaa parantava automatiikka ja digitaaliset sovellukset ovat vasta tulossa. Niissä on valtavasti potentiaalia.

Paikallinen energiantuotanto yleistyy

Vuorinen arvioi, että energiaremonttien keskeisiä kohteita ovat tulevina vuosina myös hukkalämmön talteenoton tehostaminen ja paikallinen energiantuotanto esimerkiksi aurinkopaneelien ja maalämmön avulla.

– Maamme kerrostaloista 95 prosenttia on kytketty kaukolämpöön, joten päästöjen vähentäminen edellyttää myös kaukolämmön tuotannossa siirtymistä vähäpäästöisempiin tuotantomuotoihin.

Tulevien vuosien isoihin haasteisiin Vuorinen laskee osaavan työvoiman varmistamisen. Esimerkiksi kylmätekniikka-alalla kärsitään jo nyt työvoimapulasta, mutta yritykset tarvitsevat urakoihinsa myös muun muassa uutta teknologiaa hallitsevia putki- ja sähköasentajia.

– Suomessa on oltava tarkka suunnitelma, millaisia ammattilaisia ja osaamista rakennusalalla tarvitaan tulevaisuudessa.

ARA jakaa avustuksia energiatehokkuuden parantamiseen

Myös valtio kannustaa parantamaan asuinrakennusten energiatehokkuutta energia-avustuksilla, joita Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA myöntää taloyhtiöille, ARA-yhteisöille ja pientalojen omistajille.

Energia-avustuksiin on varattu 20 miljoonaa vuodelle 2020 ja 40 miljoonaa euroa vuodessa vuosille 2021–2022.

– Tuen edellytyksenä on energiatehokkuuden paraneminen, joka todetaan vertaamalla korjaushankkeen jälkeistä energiatehokkuutta rakennuksen rakentamisajankohtaan, ARAn apulaisjohtaja Kimmo Huovinen sanoo.

Avustuksen saaminen edellyttää, että e-luku paranee kerrostaloilla 32, rivitaloilla 36 ja omakoti- ja paritaloilla 44 prosenttia.

Jos energiatehokkuus paranee vaaditun vähimmäistason verran, on avustuksen määrä 4 000 euroa asuntoa kohden. Kiinteistön muuttamisesta lähes nollaenergiatasoiseksi voi saada 6 000 euron tuen huoneistoa kohden.

Avustukset ovat joka tapauksessa enintään 50 prosenttia hankkeen toteutuneista ja avustuksen piiriin kuuluvista kustannuksista.

Avustusta voi saada myös öljylämmityksestä luopumiseen

Eri korjaustoimilla on erilaiset tukiprosentit. Esimerkiksi suunnittelukulut ja öljylämmityksestä luopumisen kustannukset ovat kokonaan tukikelpoisia.

Ilmanvaihtojärjestelmän uusimiseen lämmöntalteenotolla tai energiatehokkuutta parantavien automaatio- ja ohjausjärjestelmien asentamiseen voi saada 50 prosentin avustuksen.

Huovisen mukaan energia-avustuksen hakuprosessi on varsin vaativa.

– Siksi remonttisuunnitelmat ja energiatehokkuutta koskevat laskelmat on syytä teettää asiansa osaavilla ammattilaisilla.

Energia-avustuksen lisäksi valtion lisätalousarviossa on varattu erillinen 30 miljoonan euron määräraha öljylämmityksestä luopumiseen pientaloissa.

Avustusta myönnetään 4 000 euroa, kun pientalossa siirrytään öljylämmityksestä kaukolämpöön, maalämpöön tai ilma-vesilämpöpumppuun. Tuki on 2 500 euroa, jos kyseessä on vaihto muihin lämmitysjärjestelmiin.

Nämä avustukset tulevat hakuun syyskuussa. Niiden myöntämisestä vastaa keskitetysti koko maassa Pirkanmaan ELY-keskus.

Energiatehokkaita ratkaisuja jäähdytykseen

Ilmastonmuutoksen myötä Suomessakin on varauduttava entistä pidempiin hellejaksoihin parantamalla asuntojen ja yritysten toimitilojen viilennystä. Viihtyisyyttä ja terveyttä edistävä jäähdytys kuluttaa energiaa, mutta tähän löytyy energiatehokkaita ratkaisuja.

Hyvä vaihtoehto on jäähdytyksen ja kiinteistössä tuotetun aurinkosähkön yhdistelmä.

Aurinkopaneelit tuottavat energiaa parhaiten silloin, kun jäähdytystarve on kesällä kovimmillaan, Onnisen tuotealuejohtaja Arto Koivisto sanoo.

Aurinkosähkö on varteenotettava vaihtoehto kerrostaloissa, joissa on keskitetty jäähdytysjärjestelmä. Aurinkopaneelit sopivat hyvin myös omakotitaloihin. Niissä jäähdytys hoidetaan usein ilmalämpöpumpulla, jota voi käyttää täydentävänä lämmitysmuotona talvella ja säästää näin energiakuluja.

– Aurinkopaneelit tuottavat Suomessa sähköä noin yhdeksän kuukautta vuodessa, joten päästötöntä aurinkosähköä voidaan hyödyntää muuhunkin kuin jäähdytykseen.

Koivisto arvioi, että tulevina vuosina myös pienten tuulivoimaloiden käyttö yleistyy kiinteistöjen energiantuotannossa. Niillä voidaan täydentää hyvin esimerkiksi aurinkosähköjärjestelmiä, sillä tuulesta saadaan energiaa myös talvella ja pilvisinä päivinä.

– Tuulivoimajärjestelmille on koko ajan enemmän kysyntää. Myös me Onnisella kartoitamme aktiivisesti, millaisia uusia ratkaisuja markkinoilla on tarjolla.

Teksti: Matti Remes
Kuva: Ville Rinne

Artikkeli on julkaistu Onninen-lehdessä 2-2020.

Teemana energiansäästö