Optimoitu teollisuusvalaistus – vinkit suunnitteluun ja valaisinten valintaan

Pienet ja keskisuuret teollisuusyritykset tarvitsevat valaistusta suuriin tuhansien neliömetrien tuotantohalleihin ja säilytystiloihin. Valaistuksen tulisi tukea tuottavuutta, parantaa tilojen turvallisuutta ja olla energiatehokasta.

Energiankulutuksen vähentäminen on jokaisen varasto- ja tuotantohallin tärkeimpiä haasteita. Valaistustarve on kova ja voi lohkaista jopa 80 % varastorakennuksen energiankulutuksesta.

Valaistuksen uusiminen teollisuuskohteissa on edelleen murrosvaiheessa, ja vaihtoehtoja on monia.

Halvin ja nopein vaihtoehto korvata perinteinen valaistus on vaihtaa LED-lamppu olemassa olevaan valaisimeen, jolloin saavutetaan jopa 65 %:n energiansäästö.

Pienet ja keskisuuret teollisuusyritykset tarvitsevat valaistusta suuriin tuhansien neliömetrien tuotantohalleihin ja säilytystiloihin. Valaistuksen tulisi tukea tuottavuutta, parantaa tilojen turvallisuutta ja olla energiatehokasta.

Optimaalisin energiansäästö voidaan kuitenkin saavuttaa vaihtamalla valaisin LED-vaihtoehtoon ja investoimalla ohjausjärjestelmän mahdollistamaan valaistuksen automatisointiin teollisuudessa. Usein siirtymä LED-ratkaisuihin tehdään aiheittain, ja siksi huonekohtainen siirtymäsuunnitelma auttaa valaistuksen uusimisessa.

Valaistusta uusittaessa – tarkista nämä

Tilan kirkkaus:

Miten tila on valaistu? Tuntuuko tilassa turvalliselta ja mukavalta, vai onko
siellä pimeitä nurkkia?

Valon hallinta:

Miten katkaisijat on asennettu? Ovatko käyttäjät tyytyväisiä?

Yhdenmukaisuus ja häikäisy:

Onko valaistus yhdenmukainen, vai ovatko kontrastit liian suuria tai varjot
liian jyrkkiä? Häikäisevätkö pinnat?

Valon voimakkuuden vaatimukset:

Onko työalueella tarpeeksi valoa luomaan turvallisen ja tuottavan työympäristön, joka minimoi virheet ja maksimoi nopeuden? Onko valon voimakkuus
lattiatasossa tarpeeksi suuri, jotta mahdolliset esteet voidaan huomata ajoissa?

Vaihto LED-valaistukseen teollisuuskohteissa auttaa

  • alentamaan sähkölaskua
  • noudattamaan valaistuksen standardeja
  • luomaan turvallisemman työympäristön ja hyvin valaistun työtilan
  • pienentämään huoltokuluja ja -aikoja
  • kasvattamaan tuottavuutta parantamalla työympäristöä
  • tekemään tiloista ympäristöystävällisempiä

Nykyvalaistuksen riittävyyden arviointi – huomioi nämä

Visuaalinen mukavuus silmille:

Kun työntekijöiden on mukavampi työskennellä, työn laatu ja tuottavuus
paranevat.

Visuaalisuuden vaikutus suorituskykyyn:

Työntekijät suoriutuvat tehtävistään paremmin.

Turvallisuus:

Oikea valon määrä ja laatu tukevat turvallista työskentely-ympäristöä.

Valaistuksen mittareiden valinta riippuu käyttötarkoituksesta:

Valaistusvoimakkuus (Em):

Kokonaisvalaistuksen määrä pinnalla pinta-alaa kohti. Mittarin skaala ulottuu
20 luksista 5 000 luksiin.

Häikäisykerroin (UGR):

Valaisimen kiusahäikäisy aiheuttaa epämukavuutta silmille ja aiheutuu pintojen
kirkkaudesta. UGR-arvot (unified glare rating) ovat välillä: 10, 13, 16, 19, 22, 25 ja 28. Teollisuusvalaistuksessa yleisimmin käytössä 22 ja 25. Toimistovalaistuksen vaatimus puolestaan on 19.

Valaistusvoimakkuuden tasaisuus (U0):

Valon tasaisuus mittaa vähimmäisvalaistuksen suhdetta keskivertovalaistukseen tietyllä alueella. Laadullinen mittari kuvaa sitä, miten valaistus on
jakautunut tilaan.

Värintoistoindeksi (Ra):

Työympäristön ihmisten ja esineiden värien tulisi näkyä luonnollisina ja oikeanlaatuisina. Värintoistoyksikön mittari on Ra, jonka maksimiarvo on Ra 100.
Sisätiloissa yleisimmin käytetty arvo on Ra 80. Ulkovalaistuksessa voidaan käyttää Ra 70.

Värilämpötila (K):

Värilämpötila, joka on alle 3300 kelviniä, on yleensä sävyltään lämmin, 3300:sta 5300:een asti neutraali, ja yli 5300 kelviniä oleva värilämpötila on sävyltään kylmä.

Philipsin valaistusratkaisussa 2700 K on yleisimmin kotikäyttöön tarkoitettu lämminsävyinen valon värilämpötila. Ammattivalaistuksessa käytetään 3000 K (lämmin valkoinen), 4000 K (yleisin neutraali valkoinen) ja 6500 K (kylmä valkoinen).

Philips - valaisimia yli 4 metrin asennuskorkeuteen

Teollisuusvalaisimet alle 4 metrin asennuskorkeuteen

Tutustu valikoimaan
Kysy lisätietoa myyjältä