Euroopan modernein kierrätyslaitos löytyy Vantaalta

Remeo rakensi Vantaalle Euroopan moderneimman kierrätyslaitoksen. Se voi käsitellä ison osan Helsingin seudun rakennusalan, teollisuuden ja kaupan jätteistä.

Remeo Oy:n liiketoimintajohtaja Mauri Lielahti esittelee ylpeänä ympäristöhuoltoalan yrityksen uutta kierrätyslaitosta Porvoonväylän kupeessa Vantaalla.

Ylpeyteen on syytäkin, sillä marraskuussa käynnistynyt laitos on Suomen ja Euroopankin mittakaavassa ainutlaatuinen hanke.

– Pitkälti automatisoidussa laitoksessa käytetään alan moderneinta teknologiaa. Robotiikan ja optisen erottelun avulla voimme kasvattaa kierrätettävien materiaalien osuutta merkittävästi verrattuna pelkkään mekaaniseen materiaalinkäsittelyyn, Lielahti sanoo.

– Saamme kierrätykseen yli 80 prosenttia kaikista materiaaleista.

Uudessa laitoksessa on kaksi linjastoa, joista toinen käsittelee rakennus- ja purkujätteen. Toinen linjasto vastaa teollisuudessa ja kaupassa syntyvän pakkaus- ja muun jätteen kierrätyksestä.

Laitoksen vuotuinen käsittelykapasiteetti on 120 000 tonnia rakennusjätettä ja 60 000 tonnia kaupan ja teollisuuden jätettä.

– Näihin lukuihin päästään, jos laitoksessa tehdään töitä kahdessa vuorossa. Tekninen maksimikapasiteetti on kuitenkin tätä vielä paljon korkeampi.

Lopputuotteina arvokkaat uusiomateriaalit

Lielahti sanoo, että uusi kierrätyslaitos on iso loikka kohti aitoa kiertotaloutta Suomessa. Pääkaupunkiseudun rakennus- ja muun teollisuuden sekä kaupan jätteiden kierrätystarpeesta laitos pystyy kattamaan yli 30 prosenttia.
EU:n jätedirektiivi ja Suomen jätelaki ovat tuoneet tiukennuksia jätteen kierrätykseen.

– Remeo auttaa näin asiakkaitaan vastaamaan lainsäädännön asettamiin tavoitteisiin nostaa esimerkiksi rakennusjätteen kierrätysaste 70 prosenttiin.

Uusi laitos lopettaa käytännössä tarpeen viedä rakennusjätettä käsiteltäväksi Viroon tai pääkaupunkiseudun ulkopuolelle. Myös energiajätteen määrä vähenee, kun entistä suurempi osa jätteestä voidaan kierrättää päästöjä aiheuttavan polttamisen sijaan.

Metallien, kuitumateriaalien ja puun ohella laitoksessa voidaan erottaa toisistaan myös erilaiset muovilaadut, koska kehittyneet optiset erottelijat tunnistavat muovien polymeerisen rakenteen. Rakennusjätteistä erotetaan myös maanrakennukseen kelpaava betoni- ja hienoaines.

– Käsiteltävien materiaalien määrien ohella oleellista on lopputuotteiden laatu. Pystymme tuottamaan erittäin puhtaita ja arvokkaita uusiomateriaaleja, jotka korvaavat neitseellisiä raaka-aineita.

Remeolta lopputuotteet lähtevät jatkokäsittelyyn muihin yrityksiin. Esimerkiksi eri muovijakeet murskataan ja paalataan Vantaalla kuljetusta varten.

35 miljoonan euron investointi

Uuden laitoksen rakentaminen aloitettiin toukokuussa 2020 maanrakennustöillä, ja testiajojen jälkeen laitos käynnistyi marraskuussa. Hankkeen kustannusarvio on noin 35 miljoonaa euroa.

Laitoksen linjaston, murskaimet, seulat ja suurimman osan laitteista on toimittanut Stadler. Robotiikasta vastaa puolestaan ZenRobotics, jonka kanssa Remeo on tehnyt jo pitkään yhteistyötä teknologian kehittämisessä. Laitoksessa on neljä robottia ja niissä kussakin kolme robottikättä.

– Meillä on Helsingin Viikissä käsittelylaitos, jossa uuteen laitokseen tulevaa tekniikkaa on testattu.

Lielahti korostaa oman kehitystyön merkitystä, jotta laitos on saatu toimimaan halutulla tavalla.

– Tämä on ennennäkemätön kokonaisuus, jossa yhdistetään erilaista teknologiaa.

Tällaista laitosta ei voi ostaa kaupasta, eikä sitä konsulttikaan pysty suunnittelemaan.

– Suurin ylpeyden aiheemme on hankkeen myötä kertynyt prosessiosaaminen, mutta sen on ollut myös suurin haaste.

Onninen uuden laitoksen sopimustoimittaja

Onninen on uuden kierrätyslaitosten sopimustoimittaja kunnossapitoon liittyvissä työvälineissä ja osissa. Kierrätyslaitoksen kahdessa linjastossa on yhteensä yli kaksi kilometriä kuljettimia. Niissä on iso määrä sähkömoottoreita ja muita teknisiä laitteita, joissa on kuluvia osia.

Onninen on uuden kierrätyslaitosten sopimustoimittaja kunnossapitoon liittyvissä työvälineissä ja osissa.

– Onninen auttaa meitä pitämään varastoa, josta laitoksen kunnossapito saa tarvitsemansa osat nopeasti, Lielahti sanoo.

Hänen mukaansa Onninen on Remeolle tuttu kumppani jo pidemmältä ajalta.

– Halusimme jatkaa toimivaa kumppanuutta, joka taipuu hyvin meidän tarpeisiimme.
Onnisen aluemyyntijohtaja Jukka Kurvinen on tyytyväinen, että yhteistyö Remeon kanssa jatkuu myös uudessa kierrätyslaitoksessa.

– Kiertotaloutta edistävä laitos sopii erinomaisesti tähän aikaan. Materiaalien kierrätys on tärkeä osa vastuullista toimintaa, jossa haluamme olla kumppanina mukana, Kurvinen sanoo.

Tämä artikkeli julkaistu alun perin Onninen-lehdessä 7/21