Digitalisaatio rakennustyömaalla – reaaliaikainen data kiihdyttää kehitystä

Ensin tuli työmaiden koneohjaus ja sitten 3D-tietomallien hyödyntäminen rakennusprojektin koko ketjussa. Digitalisaation eteneminen on ollut rakennusalalla muuta teollisuutta nihkeämpää, mutta alan toimijat arvioivat sen kiihtyvän muun muassa reaaliaikaisen datan avulla.

Rakennusala on ollut yksi vaativimmista toimialoista digitaalitekniikan hyödyntämisessä. Muilla toimialoilla, esimerkiksi teollisuudessa, on voitu kehittää järjestelmiä kiinteissä tiloissa ilman tarvetta siirtää vaivalla tehtyä puolen vuoden välein toiseen kohteeseen. Langattomuuteen siirtyminen on kuitenkin jo muuttanut tilannetta.

Toisaalta suomalaisilla työmailla on oltu jo varhain pitkällä esimerkiksi konetta ja kuljettajaa opastavissa järjestelmissä, eli koneohjauksessa. Oulusta noin kymmenen vuotta sitten käynnistynyt kehitys on johtanut siihen, että suurimmat infrarakennuttajat vaativat tärkeimpien hankkeidensa tarjoajilta koneohjauksen täyttä hyödyntämistä. Tämä merkitsee samalla sitä, että tietomallinnus on oltava projektin yhteisessä käytössä koko ketjulla suunnittelijoista kaivinkoneen ohjaamoon.

– Yksi seuraavista kehitysaskelista voisi olla se, että työkoneeseen liitetty automaattinen digikamera ottaa kuvia säännöllisesti ja dokumentoi tietomalliin töitä sitä mukaa kun ne valmistuvat. Näin koneohjaus toimii tärkeänä osana laadunvarmistusta. Perinteiset laputtamiset ja kepittämiset alkavat olla historiaa, sanoo INFRA Pohjoinen ry:n toiminnanjohtaja__ Olli Airaksinen__.

Airaksinen näkee digitalisaatiossa kuitenkin vielä paljon hyödyntämättömiä mahdollisuuksia. Vielä ei hänen mukaansa olla siinä tilanteessa, että työmaiden työvaihesuunnittelu olisi täysin voitu ottaa huomioon esimerkiksi logistiikassa.

– Kun tähän päästään, digitaalinen suunnitelma voidaan muuttaa valmiiksi rakenneosiksi laskennassa, ja materiaalit voidaan tilata toteutussuunnitelman mukaisesti valmiissa paketeissa sopivassa aikataulussa.

Näin työmaalla voidaan minimoida materiaalin ja ylimääräisen työn määrät, Airaksinen täsmentää.

Nopeasti yleistyvä tietomallintaminen talonrakennustyömaalla

Infrapuolella on koneohjausta lukuun ottamatta edetty digitalisaation tiellä hieman hitaammin kuin talonrakennusalalla, jossa tietomallinnus on tuonut valtavan helpotuksen rakennusten talotekniikan sijoittamiseen. Erityisesti korjausrakentamisessa on nykyisin vaikea kuvitella hanketta, jossa tekniikka onnistuttaisiin ilman tietomallinnusta sijoittamaan järkevästi sille varattuun rajalliseen tilaan. Kun lisäksi rakennusautomaatio on perustunut jo vuosia digitaalitekniikkaan, on ollut luontevaa ulottaa digitalisaatio myös rakentamisvaiheeseen.

Vuodesta 2016 lähtien kehitystä on vienyt eteenpäin ympäristöministeriön rahoittama KIRA-digihanke. Rakennetun ympäristön ja rakentamisen digitalisaation edistämiseksi käynnistetyssä hankkeessa ovat mukana kaikki rakentamisen keskeiset järjestöt Arkkitehtitoimistojen liitto ATL ry:stä Talotekninen teollisuus ja kauppa ry:hyn. Yksi hankkeen konkreettisista tavoitteista on saattaa rakennushankkeiden kaikki tieto koneluettavaksi.

Digitalisaatio parantaa rakentamisen tuottavuutta

– Isossa kuvassa kyse on tuottavuuden parantamisesta rakennusalalla. Olemme pyrkineet tuomaan oman panoksemme tähän kehittämällä palvelujamme digitaalisiksi. Työmaillakin on edistytty, eikä enää olla pelkästään työnjohtajien viikkoraporttien varassa. Myös infratyömailta on saatavilla reaaliaikaista dataa hankkeen yhteiseen tietomalliin, kertoo Onnisen aluemyyntijohtaja Joona Jämsä.

Jämsällä on tuoretta kokemusta digitalisaatioprosesseista myös rakennusalan ulkopuolelta, minkä ansiosta hän näkee nykytilanteen ja kehitysmahdollisuudet vailla ennakkoasenteita.

– Paljon on vielä tekemistä, että rakennusalalla saadaan ihmisten ja tavaroiden liikkuminen tehtaiden, toimistojen ja työmaiden välillä optimoiduksi. Teollisuudessa tällainen lean-ajatteluun perustuva toiminta on jossain määrin helpompaa toteuttaa. Rakentamisessa on kuitenkin täydet mahdollisuudet samaan, mistä viime aikoina otetut askeleet ovat rohkaiseva osoitus, Jämsä sanoo.

Älykkäitä tuotteita rakentamiseen

Onnisen taloteknisten tuotteiden valikoimaa kehitetään jatkuvasti sekä infra- että talonrakentamisen uusia tarpeita silmällä pitäen. Infran puolella hyviä esimerkkejä digitalisaation jo toteutuneesta soveltamisesta ovat vesilaitosten vesimittarit ja pohjavedenpinnan korkeutta rekisteröivät anturit.

Digitalisaatio parantaa tässäkin tapauksessa tuottavuutta, koska sen avulla mittaukset voidaan tehdä etänä. Rutiinikäyntejä paikan päälle ei tarvita, Joona Jämsä perustelee.

Myös logistisissa prosesseissa Onninen on edennyt suomalaisittain pitkälle.

– Viime vuonna otimme käyttöön sähköisiä tilauskantoja ylläpitävän järjestelmämme uuden version. Se skaalautuu käytettäväksi kaikissa mobiililaitteissa ja mahdollistaa tilaamisen myös älypuhelimella. Samalla asiakas saa käyttöönsä paljon muutakin kyseiseen tilaukseen liittyvää tietoa, kuten asennusohjeita ja tuotteiden sertifiointeja, kertoo Onnisen talonrakennustuotteiden digitalisaation asiantuntija, aluemyyntijohtaja Pertti Myllylä.

Teksti: Vesa Tompuri
Kuva: iStock/Jani Söderlund