Asiantuntija vastaa: Asuinrakennusten energia-avustus

Mikä on asuinrakennusten energia-avustus ja miten sitä voi anoa vuonna 2022, Sini Sirén Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksesta (ARA)?

1. Mihin asuinrakennusten energia-avustusta voi saada?

ARAn myöntämää asuinrakennusten energia-avustusta voidaan myöntää monenlaisiin asuinrakennusten energiatehokkuutta parantaviin korjaustoimenpiteisiin, esimerkiksi lämmitystaparemontteihin, lämmöntalteenottojärjestelmiin, kiinteistöautomaatioon, julkisivujen ja yläpohjan lämmöneristykseen, aurinkosuojaukseen, vettä säästäviin toimenpiteisiin sekä järjestelmien säätöön.

Avustus on vauhdittanut erityisesti fossiilisilla polttoaineilla toimivien lämmitysjärjestelmien vaihtamista erilaisiin lämpöpumppujärjestelmiin sekä ikkunoiden ja ovien vaihtamista energiatehokkaampiin.

2. Mitkä ovat energia-avustuksen saamisen ehdot?

Ehtona on, että korjaushanke parantaa koko asuinrakennuksen energiatehokkuutta: pientaloissa vähintään 44 %, rivitaloissa 36 % ja kerrostaloissa 32 % rakentamisajankohtaan verrattuna. Joskus tarvitaan useita toimenpiteitä, jotta rakennuksen energiatehokkuus paranee riittävästi.

Avustettavia toimenpiteitä ei saa aloittaa ennen avustushakemuksen jättämistä ARAan. Energia-avustusta voi saada vain sellaisten korjaustoimenpiteiden kustannuksiin, jotka ovat syntyneet avustushakemuksen jättämisen jälkeen.

3. Miten asuinrakennusten energia-avustusta haetaan ja mistä?

Avustusta voivat hakea asuinrakennuksen omistavat henkilöasiakkaat ja taloyhtiöt. Energia-avustus haetaan ARAn verkkosivuilta löytyvällä hakulomakkeella.

Avustushakemuksen liitteenä tulee toimittaa asiantuntijan laatima kustannusarvio tehtävistä korjaustoimenpiteistä (esimerkiksi tarjous tai sopimus) sekä laskelmat asuinrakennuksen energiatehokkuutta kuvaavasta E-luvusta rakentamisvuodelta ja korjaustoimenpiteiden jälkeisestä tilanteesta.

Taloyhtiöiden tulee lisäksi toimittaa yhtiön päätös hankkeesta ja sen rahoittamisesta. Avustuspäätös on voimassa päätösvuoden ja kaksi seuraavaa kalenterivuotta. Viimeisenä maksuvuonna avustus tulee hakea maksuun lokakuun loppuun mennessä.

Avustus maksetaan korjaustoimenpiteiden valmistumisen jälkeen virallista energiatodistusta vastaan. Energiatodistuksella todennetaan, että rakennuksen energiatehokkuus on parantunut riittävästi.

4. Mikä on määrärahojen tilanne?

Avustushakemusten käsittelyaika on noin neljä kuukautta. Energia-avustuksen kysyntä on jatkunut suurena ja vuoden 2022 määräraha sekä heinäkuussa saatu 20 miljoonan euron lisämääräraha varautuivat jo kevään aikana saapuneille hakemuksille. Avustushakemuksia voi kuitenkin edelleen jättää normaalisti ARAan ja hakemukset käsitellään saapumisjärjestyksessä niin kauan kuin määrärahaa riittää.

Energia-avustukselle on esitetty julkisen talouden suunnitelmassa 70 miljoonan euron lisäystä niin, että avustus jatkuisi vuodelle 2023.

Määräraha- ja käsittelytilannetta voi seurata ARAn verkkosivuilla.

Asiantuntija Sini Sirén, ylitarkastaja, Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA)

Teksti: Timo Toiviainen

Asiantuntijat vastaavat. Onnisen suositussa juttusarjassa päästetään ääneen omien alojensa asiantuntijat.