Asiantuntija vastaa: Sähköasentajan täydennyskoulutukset

Miksi sähköasentajan kannattaa panostaa täydennyskoulutukseen, Esa Tiainen Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry:stä?

Mitä etua on sähköasentajan osaamisen jatkuvasta kehittämisestä?

Sähköasentajan perustutkinto on oikeastaan vasta valmius oppia lisää. Osaaminen kasvaa työn kautta ja täydennyskoulutuksissa. Mitä laajemmin asioita hallitsee, sitä mielekkäämpää työ on. Osaamisen kehittyminen mahdollistaa uralla etenemisen ja itsenäisemmän työskentelyn sekä parantaa työllistymismahdollisuuksia.

Minkälaiselle sähköasentajan osaamiselle on nyt ja jatkossa erityisesti kysyntää?

Perussähkötekniikan lisäksi kannattaa panostaa automaation ja tietojärjestelmien osaamiseen. Yhä useammassa järjestelmässä on älyä, ja asennetut osat täytyy tarvittaessa osata myös ohjelmoida. Automaatio-osaajista on kova pula. Ilmastohaasteita ratkaistaan energiatehokkuutta parantamalla, joten taloteknisiä järjestelmiä täytyy tuntea laajasti. Sähköautojen lataus, aurinkosähkö ja sähkön varastointi ovat esimerkkejä uusista haltuun otettavista teknisistä järjestelmistä. Myös sähköasentamisen uusimmat standardit ja työturvallisuusasiat on tunnettava.

Perussähkötekniikan lisäksi kannattaa panostaa automaation ja tietojärjestelmien osaamiseen. Yhä useammassa järjestelmässä on älyä, ja asennetut osat täytyy tarvittaessa osata myös ohjelmoida.

Mistä saa tietoa, miten ja missä koulutuksia järjestetään?

Jatko-opintoja tarjoavat sähköalan oppilaitokset. On pitempiä tutkintoon tähtääviä koulutuksia sekä lyhytkursseja. STUL tekee yhteistyötä kaikkien sähköalan opintoja järjestävien tahojen kanssa. Meillä on lyhytkoulutusta kaikille sähköalan tasoille asentajista sähkötöiden johtajiin ja yrittäjiin.

Aurinkosähköjärjestelmän asentaminen, sähköautojen lataus tai KNX-järjestelmien integraatiot ovat hyviä esimerkkejä muutaman päivän täydennyskoulutuksista. Lisäksi meillä on koulutusten tueksi erilaisia julkaisuja. Viime vuonna koulutimme noin 4 000 henkilöä.

Miten sähköasentajan työnkuva tulee kehittymään?

Erityisosaamisen tarve kasvaa. Sähköasentaja voi erikoistua hyvinkin syvälle johonkin, mutta toisaalta pitää tietää laaja-alaisesti vähän kaikesta. Myös yrittäjätaitoja tarvitaan yhä useammin. Tekninen kehitys kiihtyy ja osaamisen tarve kasvaa. Mutta pohjaksi tarvitaan aina vahvaa kädentaitojen perusteiden osaamista.

Teknisiin järjestelmiin sisältyy yhä enemmän automaatiota ja etäluettavia järjestelmiä. Siksi työ ei lopu asennuksen valmistumiseen, tarvitaan myös ylläpitohuoltoa ja kunnossapitoa.

Kuka? Esa Tiainen, Tekninen johtaja, Sähköinfo Oy, Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto, STUL ry

Teksti: Timo Toiviainen
Kuva: Roope Permanto

*Juttu julkaistu alun perin Onnisen asiakaslehdessä 1/22 *

Asiantuntijat vastaavat. Onnisen suositussa juttusarjassa päästetään ääneen omien alojensa asiantuntijat.

Työvälineet, työvaatteet ja suojaimet ammattilaisille