Asiantuntija vastaa: Kylmäaineiden uusi F-kaasuasetus

Mitä maaliskuussa 2024 voimaan astunut EU:n F-kaasuasetus merkitsee ammattilaisille, Mika Kapanen Suomen Kylmäliikkeiden Liitosta?

1. Mistä on kysymys?

F-kaasuasetuksen tärkein sisältö on, että asetus ei kiellä minkään kylmäaineen myyntiä tai maahantuontia, mutta se rajoittaa haitallisesti kasvihuonepäästöihin vaikuttavien HFC-yhdisteiden tuomista markkinoille vähentämällä kiintiöitä asteittain (phase-down). Näin niiden saatavuus vähenee merkittävästi – ja erityisesti korkean GWP:n (Global Warming Potential) kylmäaineiden hinta nousee. Lopulta HFC-kylmäaineet poistuvat markkinoilta vuonna 2050 (phase-out). Lisäksi uusille laitteille asetetaan sovellus- ja laitekohtaisia kylmäaineiden GWP-rajoja.

Myös huollossa käytettäviä kylmäaineita rajoitetaan niin sanotulla huoltokiellolla. Vain pätevät henkilöt ja yritykset saavat käsitellä kylmäaineita. Pätevyysvaatimukset laajenevat koskemaan myös luonnollisia kylmäaineita, kuten propaania, hiilidioksidia ja ammoniakkia. Kylmäalan pätevyysvaatimusten noudattamista valvoo Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes).

2. Mitä teknisiä ratkaisuja asetus koskee?

Käytännössä se koskee kaikkia fluorattuja kylmäaineita sisältäviä laitteita ja järjestelmiä, oli kyseessä sitten pieni huonejäähdytin tai lämpöpumppu, teollisuuden varasto tai liikkuvan kaluston jäähdytyslaite.

3. Mitä ammattilaisten pitäisi nyt tehdä?

Nyt olisi hyvä käydä läpi kaikki tuotteet, laitteet ja järjestelmät, jotka sisältävät tai käyttävät kylmäaineita, olivat ne sitten varastossa tai jo asennettuina ja käytössä. On tehtävä korvaussuunnitelma siitä, milloin laite tulee käyttöikänsä päähän, tai kunnossapitosuunnitelma siitä, kuinka pitkään laite pyritään pitämään toimintakuntoisena, jos kylmäainetta on saatavilla.

Uusmyyntiä ajatellen kannattaa käydä myynnissä olevat tuotteet läpi ja tarkistaa, mitä F-kaasuasetuksen liitteen IV kiellot ja rajoitukset niiden osalta tarkoittavat, eli kuinka pitkään niitä saa vielä myydä ja asentaa.

Huoltoon liittyen on hyvä tarkistaa, koskeeko yrityksen jo asentamia tuotteita jokin huoltokielto. Kieltoja on asetettu jäähdytyslaitteille, ilmastointilaitteille ja lämpöpumpuille. Huollossa tulee entistä tärkeämmäksi talteenotetun kylmäaineen oikea regenerointi ja kierrätys, koska se on ainoa tapa varmistaa huollon onnistuminen.

4. Mistä saa lisätietoa käytännöistä ja tuotteista?

Uusinta tietoa päivitetään Ympäristöministeriön ja Suomen ympäristökeskuksen verkkosivuille ymparisto.fi ja syke.fi.

Tietoa ammattilaisille tarjoavat myös Suomen Kylmäliikkeiden Liiton lehti KylmäExtra sekä verkkosivut skll.fi. Lisäksi tietoa voi kysyä laitevalmistajilta ja tukkureilta.

Kuka?

Mika Kapanen
Hallituksen puheenjohtaja
Suomen Kylmäliikkeiden Liitto

Juttu on julkaistu Onninen-lehdessä 2/2024
Teksti: Timo Toiviainen
Kuvat: Juho Kuva

Asiantuntijat vastaavat. Onnisen suositussa juttusarjassa päästetään ääneen omien alojensa asiantuntijat.

Verkkokauppa mukana matkassa 24/7