Asiantuntija vastaa: Uusiutuvan energian laiteasentajan koulutukset ja sertifikaatit

Mikä on uusiutuvan energian laiteasentajan sertifikaatti ja miten sellaisen voi hankkia, asiantuntija Milja Aarni Motivasta?

Mihin uusiutuvan energian laiteasennuksiin tarvitaan sertifikaatti?

Sertifiointijärjestelmä on tarkoitettu aurinkolämpö- ja aurinkosähkö-, biolämpö- ja lämpöpumppuasentajille. Se on vapaaehtoinen lisä- ja täydennyskoulutus, joka tarjoaa asentajille mahdollisuuden erottautua ja osoittaa ammattipätevyytensä asennustöihin ja saada siitä todistus sekä sertifikaatti.

Mitä hyötyä uusiutuvan energian laiteasennusten sertifikaatista on?

Koulutus ja siitä saatava sertifikaatti kertovat laadukkaasta työstä. Asiakkaalle sertifiointi osoittaa asentajan pätevöitymistä ja kokemusta. Esimerkiksi nuorille alalle tulijoille koulutus tuo paljon uutta ja hyödyllistä tietoa.

Koulutuksen suoritettuaan asentaja voi käyttää sertifiointitunnusta ja pääsee mukaan luetteloon, josta asiakas voi hakea oman alueensa sertifioituja asentajia verkko-osoitteessa motiva.fi/sertifioidutasentajat.

Miten uusiutuvan energian laiteasennusten sertifikaatin voi hankkia?

Asentajan täydennyskoulutus on tyypillisesti noin 3 päivän mittainen. Koulutuksen päätteeksi suoritetaan kirjallinen loppukoe. Koulutukseen mukaan pääsyn edellytyksiä ovat pohjakoulutus ja/tai riittävä työkokemus, jonka voi osoittaa esimerkiksi asennuspöytäkirjoilla. Tietoa edellytyksistä ja koulutusmahdollisuuksista voi hankkia alan oppilaitoksilta, Motivalta tai omalta työnantajaltaan. Sertifikaatti on voimassa viisi vuotta.

Miten koulutuksia suunnitellaan ja valvotaan?

Uusiutuvan energian direktiivi edellyttää EU-jäsenmailta uusiutuvan energian laiteasentajien sertifiointijärjestelmää. Sertifiointijärjestelmä on alan toimijoiden luoma ja sitä valvoo uusiutuvan energian toimikunta, jossa ovat mukana muun muassa Suomen aurinkoenergiayhdistys SARY, Bioenergia ry, Suomen Lämpöpumppuyhdistys SULPU ry, Motiva ja ympäristöministeriö. Se valvoo järjestelmän toimivuutta, viestii siitä, osallistuu koulutuksen suunnitteluun ja pitää yllä asentajaluetteloa. Energiavirasto hyväksyy sertifikaattiin johtavaa koulutusta järjestävät organisaatiot.

Kuka? Milja Aarni, asiantuntija, Motiva

*Juttu on julkaistu alun perin Onninen-lehdessä 1/2023 *

Teksti:Timo Toiviainen
Kuva:Roope Permanto

Asiantuntijat vastaavat. Onnisen suositussa juttusarjassa päästetään ääneen omien alojensa asiantuntijat.

Verkkokauppa mukana matkassa 24/7